Gå direkte til innhold

Mikrohelikopter vant innovasjonsprisen

Forskningsrådets innovasjonspris 2013 gikk til BIA-støttede Prox Dynamics, som har utviklet verdens minste ubemannede luftfartøy. Anvendelsesmulighetene for produktet er mange og spennende.

– Vi vil gjerne takke Norges Forskningsråd og juryen for tildelingen. Prisen er en solid anerkjennelse, og den er en inspirasjon til videre innovasjonsaktiviteter mot våre ambisiøse mål. Prox Dynamics har utelukkende positive erfaringer med Norges Forskningsråd og BIA, og prisen gir oss ytterligere ressurser til å tenke langsiktig, sier gründer og teknisk sjef i Prox Dynamics, Trygve F. Marton.

Stor betydning
Innovasjonsprisen er på 500 000 kroner, og ble delt ut under Forskningens festaften i Oslo konserthus 18. september. BIA-prosjektet som er grunnlaget for utdelingen startet i 2009, og avsluttes senere i år. Ved Høgskolen i Vestfold har en doktorgradsstipendiat bidratt med viktig teknologiforskning. Marton forteller at støtten fra Forskningsrådet har stor betydning for selskapet.

– Da vi startet opp i 2008 veide det minste ubemannede helikopteret som fantes på markedet åtte kilo. Vi visste at det var mye forskning på og stor etterspørsel etter vesentlig mindre løsninger, men alle som jobbet med det hadde langsiktige tiårsperspektiv.

– Vi la derfor en utviklingsstrategi om å komme på markedet med et første produkt i løpet av fire år. Samtidig ønsket vi å starte et langsiktig prosjekt for å bygge opp intern teknologikunnskap slik at vi kunne møte den konkurransen vi forventet ville komme etter at det første produktet var lansert. BIA-prosjektet har vært rettet inn mot dette, men vi har også lært masse som vi har trukket med oss i dagens produkt, understreker Marton.

Mikrohelikopteret veier bare 16 gram og er enkelt i bruk, noe som gir mange anvendelsesmuligheter. Mikrohelikopteret veier bare 16 gram og er enkelt i bruk, noe som gir mange anvendelsesmuligheter. Sivile anvendelser
Mikrohelikopterne Prox Dynamics leverer veier 16 gram, og har et vingespenn på 12 centimeter. De fjernstyres fra bakken, kan være i luften i 25 minutter uten stans, og kan fly og overføre direkte video fra en kilometers avstand. Blant kundene er det britiske forsvaret, som har kjøpt 160 fartøyer til bruk under rekognoseringsoppdrag i Afghanistan. Men helikopterne har også mange sivile anvendelsesmuligheter.

– Ubemannede luftfartøyer har vært mye brukt til inspeksjon av kraftlinjer, bygningskonstruksjoner, skoger, jordbruk og lignende. En av fordelene med vår løsning er at den er så liten og enkel i bruk at den kan ligge i hanskerommet på en bil og være umiddelbart tilgjengelig. Det gir store fordeler i situasjoner der tidsaspektet er viktig – som ved terroraksjoner, branner og rasulykker.

Både politi, brannvesen og sivilforsvar vil derfor ha nytte av produktet. De små dimensjonene gjør at vi kommer til på steder det er umulig for større ubemannede luftfartøy å komme til. Siden vårt helikopter bare veier 16 gram skader det verken mennesker eller dyr, og kan trygt brukes til søk etter overlevende i katastrofeområder, sier Trygve F. Marton.

Les artikkel om Prox Dynamics i Aftenposten.
 

Skrevet av:
Publisert:
04.10.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016