Gå direkte til innhold

Delta på Norges viktigste møteplass for E-helse!

EHiN Future health, Norges største møteplass for aktører innen e-helse, finner sted i Oslo Spektrum 15.-16. November. Forskningsrådet stiller med stand og ønsker alle med interesse for e-helse velkommen til å besøke oss.

EHiN har blitt en viktig plattform som setter fokus på digitalisering av helsenæringen og hvilke muligheter som finnes. Visjonen bak konferansen er å bidra til et Norge som er i front når det gjelder å forme fremtidens helsetjenester.
På Forskningsrådets stand kan du høre om vår satsing på e-helse, bli kjent med forskere fra prosjekter som vi finansierer og la deg inspirere av fremtidens helseløsninger.
Konferansen har vært arrangert siden 2014, men i år vil EHiN Future Health bli større enn noen gang tidligere og også inkludere European Telemedisin Conference. Konferansen foregår på både norsk og engelsk, med over 100 foredragsholdere og 7 parallelle spor. EHiN Future Health 2016 er organisert med støtte fra IT-bransjen så vel som norsk offentlig helsesektor. Prosjekteiere er IKT-Norge og Nasjonalt senter for e-helseforskning.

-Digitaliseringsbølgen slår også inn mot helsesektoren. Helsenæringen i Norge er i dag i sterk vekst, og i lys av behovet for omstilling i norsk økonomi, må våre nasjonale fortrinn i helseforskningen utnyttes i enda større grad til næringsutvikling, sier Hilde Erlandsen, direktør og digitaliseringsekspert i Forskningsrådet.

Forskningsrådet pådriver for digitalisering av helsenæringen
-Vi stiller oss bak EHiNs visjon, og med vår deltagelse ønsker vi å være en pådriver for tverrfaglig og tverrsektorielt forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom universiteter, høgskoler, institutter og sykehus, mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og mellom institusjonene og næringslivet, sier Erlandsen.

-Det internasjonale perspektivet blir også viktig. For å være i front er vi avhengige av å delta på den internasjonale arenaen. Vi må benytte oss av mulighetene i Horisont 2020, og samarbeide tett med forsknings- og innovasjonsmiljøer i Europa.

Meld deg på EHiN-konferansen og møt oss på stand hvor du kan høre om vår satsing på e-helse, bli kjent med forskere fra prosjekter som vi finansierer og la deg inspirere av fremtidens helseløsninger.

Register deg her

Skrevet av:
Benedicte Sognefest
Publisert:
07.11.2016
Sist oppdatert:
07.06.2018