Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Innovative bærekraftsideer skal utvikles videre

Søknadsbehandlingen er klar, og det neste halvåret vil tjue prosjekter jobbe videre med spennende, næringsrettede ideer knyttet til ansvarlig forbruk og produksjon.
Dato: 06.08.2018

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
Dato: 22.05.2018

Bærekraft som konkurransefortrinn

Forskningsrådet skal investere 50 millioner kroner i næringsrettede prosjekter om ansvarlig forbruk og produksjon. Prosjektene skal løfte frem bærekraftutfordringer som kan styrke norsk konkurransekraft i det voksende markedet for grønne produkter og tjenester.
Dato: 09.05.2018

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
Dato: 20.06.2018

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en nordisk utlysning om persontilpasset medisin. Samarbeidspartnere er våre nordiske innovasjonssøsterorganisasjoner og Nordforsk.
Dato: 12.04.2018

Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter

141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter. 
Dato: 19.02.2018

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
Dato: 19.12.2017

Støtte til produksjonsprosjekter i helsenæringen

Forskningsrådet gir støtte til tre prosjekter med fokus på produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører, og sammen kan de trekke norsk helsenæring i ønsket retning - mot industrialisering.
Dato: 15.11.2017

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
Dato: 30.10.2017

Forskningsrådet ønsker bedrifter velkommen til Forskningsdagene

28. september inviterer Forskningsrådet til et arrangement som både er en del av Forskningsdagene og Oslo Innovation Week. Et dusin foredragsholdere vil fortelle sine historier om vellykkede samarbeid mellom forskning og næringsliv.
Dato: 25.09.2017