Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nettverk

BIA har hatt utlysning av midler til to ulike typer nettverk: innovasjonsnettverk og nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer. Her kan du lese mer om hva de to nettverkstypene skal bidra til og en kort presentasjon av nettverkene som allerede er i gang.

Nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer

BIA ønsker å stimulere til mer innovasjonssamarbeid mellom norsk næringsliv og forskningsmiljøer. Derfor støtter vi nettverk som vil utvikle nye, gode prosjektsøknader til BIA. Vi er spesielt på utkikk etter nye prosjekter som bidrar til økt verdiskaping i norsk næringsliv, kunnskapsoverføring på tvers av sektorer, omstilling og grønn vekst.

– Nettverkene av denne typen som har fått støtte representerer noe nytt, eventuelt bygger på og samspiller med eksisterende nettverk. De driftes av forskjellige FoU-institusjoner eller bransjeforeninger på vegne av en sammensatt gruppe av uavhengige partnere.

Typiske deltakere er forsknings- og kunnskapsorganisasjoner, oppstartfirmaer, små og mellomstore firmaer, nonprofitt-organisasjoner eller andre aktører som arbeider med næringsrettet innovasjonsaktivitet, sier Astrid B. Brenna, programkoordinator i BIA.

Typiske nettverksaktiviteter for å generere gode søknader vil være:

* Organisering av møteplasser for å fremme kontakt, samarbeid og kunnskapsspredning.

* Forankring av prosjektideer blant partnere.

* Utarbeidelse av faktagrunnlag gjennom mulighetsstudier.

* Spredning og deling av resultater og annen informasjonsformidling.

– BIA har prioritert nettverk som bidrar til omstilling til et mer bærekraftig norsk næringsliv og/eller nettverk som bidrar til økt samfunnsøkonomisk nytteverdi sier Brenna.

Vi har støttet flere bevilgete nettverkene med inntil 300 000 kr per år i en periode fra 6 måneder opptil 3 år. Støtten fra BIA utgjøre maksimalt 50 prosent av godkjente kostnader, og det er bevilget maksimalt 900 000 kroner per nettverk, fordelt over 3 år. Totalt er det bevliget 10 millioner kroner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer.

Innovasjonsnettverk

Innovasjonsnettverkene arbeider med å fremme forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling på områder hvor Norge har fremragende offentlig finansierte forskningsmiljøer som er rangert på høyt internasjonalt nivå, men hvor kommersialisering av forskningsresultater og næringsutvikling mangler eller er på et umodent stadium.

Denne type nettverket driftes av FoU-institusjoner eller bransjeforeninger på vegne av en sammensatt gruppe av uavhengige partnere.

– Deltakerne i denne type nettverk er gjerne forsknings- og kunnskapsorganisasjoner, oppstartfirmaer, små og mellomstore firmaer, non-profitt-organisasjoner eller andre aktører som arbeider med næringsrettet innovasjonsaktivitet, sier Brenna.

Typiske nettverksaktiviteter for å generere gode søknader er:

* Utveksling av kunnskap og kompetanse.

* Markedsføring og spredning av kunnskap og informasjon.

* Faglig samarbeid og arrangere møteplasser.

* Etablering av samarbeidsprosjekter innad i nettverket eller med eksterne partnere.

* stimulere til eller koordinere søknader om finansiering av nye innovasjonsprosjekter, (for eksempel ved søknader til nasjonale og internasjonale bevilgende myndigheter som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Horisont 2020).

Her kan du lese litt om hva de ulike nettverkene som er i gang arbeider med.

Publisert:
25.11.2016
Sist oppdatert:
19.02.2018