Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hva er BEDREHELSE?

BEDREHELSE er et helsefremmende og forebyggende program som skal bidra med kunnskap for å møte vesentlige helse- og samfunnsutfordringer. Programmet skal fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

Utvikling og styrking av tiltaksforskning er det høyest prioriterte forskningsområde i BEDREHELSE og det er et mål for programmet å bidra med forskning som kan danne grunnlag for nye og effektive nasjonale helsefremmende og forebyggende tiltak.

Implementering og evaluering av tiltak som kan bidra til bedre folkehelse, samt forskning som utføres i, for og med kommunene står sentralt.

Programmet skal:

  • Styrke forskning som omfatter utvikling, implementering og evaluering av tiltak for å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom og tidlig død, samt redusere sosial ulikhet i helse.
  • Styrke forskning om årsaker til uhelse, helse, livskvalitet og sosial ulikhet i helse.
  • Styrke forskning om forekomst og fordeling av livskvalitet, helse, sykdom, død, risikofaktorer, forebyggende- og helsefremmende forhold på særskilte områder der slik kunnskap mangler, anses nødvendig og kan komme til nytte.
  • Styrke metodeutvikling og analytisk kapasitet, forbedre datagrunnlaget og sikre deling av data og resultater.
  • Utvikle og styrke brukermedvirkning, personvern, kommunikasjon og formidling
  • Styrke og utvikle forskningsbasert innovasjon og legge til rette for næringsutvikling for folkehelsen.
  • Styrke og utvikle forskning i, for og med kommunene.
  • Styrke og utvikle nordisk samarbeid og internasjonalisering.
  • Bidra til å etablere internasjonalt ledende forskningsmiljøer, styrke rekruttering, kompetanse og forskningsledelse.
  • Styrke tverr-, flerfaglig og transdisiplinær forskning.

For nærmere omtale, se programplan PDF - 7,9 MB

Programmet er hovedsakelig finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Publisert:
09.11.2015