Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

«Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

I mange år har rekrutteringen til forskning vært god for begge kjønn. Likevel er den lave kvinneandelen blant seniorforskere og på toppnivå fortsatt slående og urovekkende. BALANSE er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å endre på dette.

Kjønnsbalanse fremmer forskningens kvalitet, samfunnsmessige relevans og miljøenes konkurransedyktighet. Visjonen er å bli best i Europa på kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

BALANSE skal bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte opp under kulturelle og strukturelle endringer.

BALANSE-programmet er planlagt bygget opp rundt tre hovedgrep:
• BALANSE-prosjekter
• Kunnskapsutvikling og ny forskning
• Nasjonal læringsarena

BALANSE har fått bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra 2013. Programmet vil vare fram til 2022  og det tas sikte på et totalbudsjett på ca 130 millioner kroner.

Tidligere utlysninger av midler var våren 2013 og høsten 2014. Ny utlysning er planlagt i 2017.

 

Publisert:
02.03.2011
Sist oppdatert:
13.06.2017