Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

108 treff
14.02.19

Ni nye BALANSE-prosjekter

Interessen for Forskningsrådets BALANSE-program har vært svært god. Programstyret for BALANSE bevilget 12. februar 2019 48,5 millioner kroner til ni nye prosjekter, tre tiltaksprosjekter og seks forskerprosjekter.
05.12.18

Flere søker midler for å bedre kjønnsbalansen blant forskere

Stort oppslag og omtale av BALANSE i Khrono.
16.11.18

– Vi må fortsatt kjempe mot gammeldagse holdninger til kvinner i akademia

– Kvinner i akademia er ofre for den subtile ulikestillingen vi har i Norge, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm på avslutningskonferansen til BALANSE-prosjektet FRONT.
22.10.18

Søknader mottatt til utlysning av 50 millioner kroner i oktober 2018

21.08.18

Inntil 50 millioner kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

Forskningsrådet lyser ut midler til å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. BALANSE-programmet skal bidra til strukturell og kulturell fornyelse av forskningssystemet gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Det kan søkes om midler til tiltaksprosjekter og/eller forskerprosjekter.
29.06.18

Spill inn til ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

Forskningsrådets nåværende "Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skal fornyes. Forskningsmiljøer og andre inviteres nå til å komme med innspill til dette arbeidet.
14.05.18

Sløser med kvinnelig talent

Universitets- og høgskolesektoren klarer ikke å beholde de dyktige kvinnelige forskerne. Det må vi gjøre noe med. Dette skriver Guro Busterud og Guro E. Lind i Dagens næringsliv 8. mai 2018.
14.05.18

To nye BALANSE-prosjekter i nord

To nye BALANSE-prosjekter er klare for oppstart i sommer. Ledelse og kunnskapsformidling står sentralt for begge prosjektene, sammen med varige struktur- og kulturendringer i organisasjonen.
16.04.18

Forskningsrådet lanserer kjønnsbarometer

Til tross for moderat kjønnskvotering har kun 38 prosent av søknadene om midler fra Forskningsrådet kvinnelig prosjektleder, viser Forskningsrådets nye kjønnsbarometer.
03.04.18

Ledere har nøkkelen til kjønnsbalanse i forskning

BALANSE-programmet gir legitimitet til arbeid med kjønnsbalanse, ifølge prosjektledere. Men ledere må på banen for å sikre at forskningspolitikken gagner likestillingen, mener forskere.
18.03.18

Likestilling i akademia: Glasset er halvfullt

Konferansen "BALANSE Midtveis" (16. mars) markerte at programmet er halvveis. Kun 27 prosent av professorene i Norge er kvinner og på konferansen diskuterte forskningsledere om hva som må til for å rette opp ubalansen.
31.01.18

Balanse midtveis - mer likestilling i akademia?

Velkommen til BALANSEs midtveiskonferanse 16. mars på Stratos i Oslo.
09.01.18

Røttingen og Liestøl om BALANSE i Forskerforum

Hvorfor trenger vi BALANSE-programmet? Les innlegget til John-Arne Røttingen (adm.dir. i Forskningsrådet) og Knut Liestøl (programstyreleder BALANSE) i Forskerforum.
03.01.18

Khrono om BALANSE-tildelingen

Forskningsrådet lyste i høst ut 40 millioner kroner for å bedre kjønnsbalansen i faglige toppstillinger, men bare 7 millioner blir delt ut til to prosjekter, skriver Khrono.
12.12.17

To nye BALANSE-prosjekter

BALANSE har innvilget to nye prosjekter.
02.11.17

Midtveisevaluering av BALANSE-programmet

BALANSE-programmet er nå midtveis i en programperiode på ti år, og det er nylig gjennomført en evaluering av programmet.
12.10.17

Søknader mottatt til utlysning av 40 millioner kroner i oktober 2017

Program for kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) utlyste inntil 40 millioner kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning.
29.09.17

Ny programplan for BALANSE er klar

Her er den nye programplanen for BALANSE-programmet. Den gjelder for perioden 2017-2022.
22.09.17

Likestillingsmål tomme ord uten insitament

Sverige er et foregangsland innen likestilling. Likevel er de fortsatt langt fra å ha en jevn kjønnsfordeling blant landets professorer. Sosiolog Liisa Husu lurer på hvorfor Sverige har lykkes så bra på mange andre områder - men ikke innenfor akademia.
25.08.17

Gikk du glipp av informasjonsmøtet om ny BALANSE-utlysning?

Se opptak fra informasjonsmøtet om BALANSE-utlysningen. 40 millioner kroner lyses ut for å fremme kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, med søknadsfrist 11. oktober.
13.08.17

Informasjonsmøter om ny BALANSE-utlysning høsten 2017

I august arrangeres det informasjonsmøter om BALANSE-utlysningen i Trondheim, Bodø, Tromsø og Oslo.
05.07.17

BALANSE utlyser 40 mill. kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

Utlysningen har frist 11. oktober 2017 og det gis støtte til prosjekter der hovedmålet er strukturell og kulturell fornyelse som fremmer likestilling og kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.
29.05.17

BALANSE-prosjektet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

BALANSE-prosjektet KLOK har gjennomført tiltak rettet både mot kvinnelige forskere, og mot kunnskapsutvikling og kulturendringer på organisasjonsnivå.
24.05.17

Kjønnsdelt norsk arbeidsliv begynner i ungdommen

Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.
12.05.17

NTNUs BALANSE-prosjekt

På NTNU arbeider tolv institutter for bedre kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskningsprosjektet til BALANSE-prosjektet. Prosjektleder Vivian Anette Lagesen tror på at endring kommer nedenfra.
05.05.17

UiS' BALANSE-prosjekt

Et tydelig mål om 27,5 prosent kvinnelige professorer skal bidra til å sende kvinner til topps ved Universitetet i Stavanger. - Action speaks louder than words, sier prosjektleder Gunhild Bjaalid, og forteller at i Stavanger satser de på de gode tiltakene.
28.04.17

Politihøgskolens BALANSE-prosjekt

Med mål om å styrke både faget politivitenskap og kjønnsbalansen ved institusjonen, har FIKS-prosjektet ved Politihøgskolen et stort og betydningsfullt oppdrag.
07.04.17

Færre kvinner blir senterledere

I forrige runde var kvinneandelen på 23 prosent blant senterlederne. I årets runde er det ingen kvinner som leder et senter for fremragende forskning (SFF) alene.
07.04.17

UiOs BALANSE-prosjekt

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO er det skjev kjønnsbalanse både på fakultets- og instituttnivå – i tillegg til i studentmassen. FRONT-prosjektet vil kartlegge kjønnsbalansen ved hele fakultetet, og innføre tiltak på alle nivåer – fra fakultetsledelsen og ned til instituttene.
31.03.17

UiAs BALANSE-prosjekt

Universitetet i Agder (UiA) har et stort kvinneunderskudd på professornivå – som resten av akademia. Rektor Frank Reichert synes dette er uholdbart, og ser frem til endringene som kan komme med deres BALANSE-prosjekt.