Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ni nye BALANSE-prosjekter

Interessen for Forskningsrådets BALANSE-program har vært svært god. Programstyret for BALANSE bevilget 12. februar 2019 48,5 millioner kroner til ni nye prosjekter, tre tiltaksprosjekter og seks forskerprosjekter.

BALANSE lyste ut inntil 50 millioner kroner til fristen 10. oktober 2018 for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning. Innen søknadsfristen mottok vi 23 søknader, 11 søknader om tiltaksprosjekter og 12 søknader til forskerprosjekter. Dette er første gang BALANSE har lyst ut midler til forskerprosjekter.

Bevilget beløp er ikke nødvendigvis likt søkt beløp og det tas forbehold om dette ved kontraktsinngåelse. Svarbrev vil bli sendt ut til alle søkerinstitusjoner så snart det praktisk mulig. Sammen med svarbrevet sendes uttalelsen fra fagpanelet som ble innhentet i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Tiltaksprosjekter:

 • 295815 – Future Research- and Organisational development in Natural sciences and Technology – FRONT2,
  Universitetet i Oslo, Solveig Kristensen
 • 295697 – Women in Economics Network – Nettverksbygging innenfor samfunnsøkonomi,
  Norges Handelshøyskole, Aline Bütkofer
 • 295920 – IDUN – fra PhD til Professor,
  NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk, Letizia Jaccheri

Forskerprosjekter

 • 296510 – Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse?,
  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, Helene Aarseth
 • 295817 – BALANSEKUNST – Kvinners vei mot den akademiske toppen,
  Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Dag Aksnes
 • 295938 – Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic,
  Institutt for samfunnsforskning, Liza Reisel
 • 296173 – Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces,
  NTNU, Det humanistiske fakultet, Vivian Lagesen
 • 296138 – Gender, citizenship and academic power (GAP),
  OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Agnete Vabø
 • 296261 – FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia,
  Universitetet I Agder, Hege Wallevik
   
Skrevet av:
Ingeborg W. Owesen Seniorrådgiver iwo@forskningsradet.no
Publisert:
14.02.2019
Sist oppdatert:
14.02.2019