Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Likestillings- og diskrimineringsnemda stopper BALANSE-prosjekt

Likestillingsombudet og Likestillingsnemnda konkluderer med at BALANSE-prosjektet KLOK for kvinnelige forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge er i strid med likestillingsloven.

Prosjektet skulle føre til flere kvinnelige professorer og dosenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der mannsdominansen er stor i faglige toppstillinger.  

Høgskolen handlet i strid med prinsippet om positiv særbehandling da de rekrutterte kvinner til sitt BALANSE-prosjekt fra fakulteter der det var overvekt av kvinner, mener nemda.

En mannlig ansatt ved høgskolen anmeldte prosjektet til Likestillingsombudet da han ikke fikk lov til å delta i KLOK-prosjektets aktiviteter  (Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse), går det fram av vedtaket.

Går nøye gjennom vedtaket
Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen i Forskningsrådet sier at de nå vil gå nøye gjennom avgjørelsen til nemnda.

Han sier at vedtaket i nemnda handler om hvilken populasjon man skal ta utgangspunkt i når man vurderer underrepresentasjon, i dette tilfelle mener altså Likestillingsnemnda at det er fakultetet.

Bedt om å justere prosjektplanen
Forskningsrådet har vært i møte med Høgskolen i Sørøst-Norge og bedt høgskolen om å justere Klok-prosjektet.

— Vi har bedt dem om å justere prosjektplanen slik at den er innenfor loven og innenfor bevilgningen. Det har høgskolen fått en to ukers frist for å sende inn en plan på, sier Simonsen.

Forskningsrådet vil nå vurdere om vedtaket fra Likestillingsnemda vil få konsekvenser for andre prosjekter i BALANSE-programmet.

Les mer om denne saken i Khrono, (artikkel fra 8. mars 2017)
:https://khrono.no/samfunn/2017/03/likestillingsprosjelt-i-sorost-i-strid-med-loven


 

Skrevet av:
Publisert:
09.03.2017
Sist oppdatert:
09.03.2017