Gå direkte til innhold

«Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Mer om BALANSE

Nyheter

 • Ny utlysning i BALANSE

  Inntil 50 millioner kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

  Forskningsrådet lyser ut midler til å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. BALANSE-programmet skal bidra til strukturell og kulturell fornyelse av forskningssystemet gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Det kan søkes om midler til tiltaksprosjekter og/eller forskerprosjekter.

 • Spill inn til ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

  Forskningsrådets nåværende "Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skal fornyes. Forskningsmiljøer og andre inviteres nå til å komme med innspill til dette arbeidet.

 • Fra Dagens næringsliv

  Sløser med kvinnelig talent

  Universitets- og høgskolesektoren klarer ikke å beholde de dyktige kvinnelige forskerne. Det må vi gjøre noe med. Dette skriver Guro Busterud og Guro E. Lind i Dagens næringsliv 8. mai 2018.

 • To nye BALANSE-prosjekter i nord

  To nye BALANSE-prosjekter er klare for oppstart i sommer. Ledelse og kunnskapsformidling står sentralt for begge prosjektene, sammen med varige struktur- og kulturendringer i organisasjonen.

 • Forskningsrådet lanserer kjønnsbarometer

  Til tross for moderat kjønnskvotering har kun 38 prosent av søknadene om midler fra Forskningsrådet kvinnelig prosjektleder, viser Forskningsrådets nye kjønnsbarometer.

Flere nyheter