Gå direkte til innhold

«Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)» er etablert som et program i Forskningsrådet fra 2013. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Mer om BALANSE

Nyheter

 • BALANSE-prosjektet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

  BALANSE-prosjektet KLOK har gjennomført tiltak rettet både mot kvinnelige forskere, og mot kunnskapsutvikling og kulturendringer på organisasjonsnivå.

 • Kjønnsdelt norsk arbeidsliv begynner i ungdommen

  Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.

 • NTNUs BALANSE-prosjekt

  På NTNU arbeider tolv institutter for bedre kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskningsprosjektet til BALANSE-prosjektet. Prosjektleder Vivian Anette Lagesen tror på at endring kommer nedenfra.

 • UiS' BALANSE-prosjekt

  Et tydelig mål om 27,5 prosent kvinnelige professorer skal bidra til å sende kvinner til topps ved Universitetet i Stavanger. - Action speaks louder than words, sier prosjektleder Gunhild Bjaalid, og forteller at i Stavanger satser de på de gode tiltakene.

Flere nyheter

  Programmets prosjekter

  BALANSE har bevilget 39,44 mill kroner til 11 prosjekter i programperioden

  Se prosjektoversikten Se statistikken