Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtteformer

FORNY har tre støtteformer som skal bidra til å bringe forskningsresultater fram til markedet.

Gress Verifiseringsprosjekter
Prosjekter i tidlig fase har ofte høyere risiko enn hva investorer kan akseptere. Å finne finansiering til å teste ut et nytt konsept, en ny teknologi eller en prototype kan derfor være svært utfordrende.

FORNY2020 Verifisering er en finansieringsordning for prosjekter som skal legge til rette for kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning.

Verifiseringsaktiviteter kan være
• avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial
• testing av konsept, teknologi eller prototype
• demonstrasjon
• utvikling av forretningsmodell
• sikring av rettigheter
• etablering av kontakt med kunder og brukere

Lokale prosjektmidler

Kommersialiseringsaktører (KAer) som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak kan søke midler til å kommersialisere forskningsresultater og ideer fra disse institusjonene. Søkers mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting.
 

 

De lokale prosjektmidlene styres og forvaltes av hver enkelt KA.  Midlene kan brukes til alt som har med prosjektutvikling å gjøre, fra idébearbeiding til forretning. Midlene kan brukes til driftsutgifter som er direkte prosjektrelaterte.

Søknadene om lokale prosjektmidler blir vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Evne til å drive fram kommersialiseringsprosjekter effektivt.
  • Tilgang til relevante forskningsmiljøer.
  • Forståelse og evne til å se potensialet i forskingsresultater og kommersialiserbare ideer.
  • Evne til å bemanne prosjektene med relevant teknisk og kommersiell kompetanse fra et rekrutteringsnettverk eller fra egen stab.
  • Kunde- eller industrielt nettverk for å koble prosjektene til relevante kunder og kundeutfordringer.
  • Godt nettverk med finansieringsaktører for å kunne forsyne prosjektene med kapital.

Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving
FORNY2020 skal føre til bedre samarbeid og integrasjon mellom bedrifter, forskningsmiljøer og kommersialiseringsaktører. Derfor kan bedrifter og kommersialiseringsaktører søke om støtte til å forbedre strukturer, bygge nettverk og heve kompetansen. Støtten kan for eksempel gis i form av:
• incentiver for omstrukturering, samhandling og spesialisering
• finansiering av kompetanseutviklingsprogrammer, prosjektledersamlinger og styrking av profesjonelle leder- og utviklingsteam
• incentiver for nettverksbygging mot nasjonale og internasjonale markeder, næringsliv og finansaktører
• finansiering av mentorordninger


For mer informasjon om støtteformene, se FORNY2020s Revidert programplan 2017- PDF - 689 KB .

Publisert:
06.01.2011
Sist oppdatert:
02.02.2018