Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

FORNY er Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Gjennom å investere i de kommersielt mest lovende prosjektene bidrar FORNY til å bringe lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet.

FORNY skal bidra til at Forskningsrådet leverer på MRS-målet: Økt verdiskaping i næringslivet.  Forskningsrådet bidrar til økt verdiskaping gjennom å

  1. Styrke evnen til omstilling i norsk økonomi
  2. Øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv
  3. Bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Programmet skal bidra til Regjeringens langtidsplan for forskning ved å stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Programmets hovedmål er økt kommersiell anvendelse av lovende forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

FORNY har tre delmål:

  • Delmål 1: Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere eller helt frem til markedet ved å redusere risiko og dermed bidra til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.
  • Delmål 2: Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer) tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.
  • Delmål 3: Økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. 

Programmets støtteformer er utformet for å virke lokalt gjennom teknologioverføringskontorene (TTOene) og nasjonalt, gjennom nasjonale konkurransearenaer. Formålet er å løfte frem de mest lovende prosjektene som, dersom de lykkes, vil kunne resultere i nye patenter, lisensavtaler, investeringer, arbeidsplasser og bedriftsetableringer.

FORNY har ingen prioriterte tematiske-, faglige-, sektor- eller næringsområder, men finansierer kommersialiseringsprosjekter med utspring helt eller delvis fra offentlig finansiert forsknings-institusjoner. FORNY støtter prosjekter på tvers av alle bransjer, med ulik modenhet og ulike vei til markedet. Det stilles ikke et entydig krav til TRL-nivå, men det stilles tydelige krav til type verifiseringsaktiviteter, målbare resultater, gjennomføringsevne samt utløsende effekt.

Programmet prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og / eller samfunnsmessig avkastning og høy gjennomføringsevne. Programmet støtter utvikling av ideer og forsknings-resultater generert både av forskere og studenter fra høyere utdanningsinstitusjoner.

FORNY bygger videre på de tidligere FORNY-programmene og jobber kontinuerlig med å videreutvikle programmet og virkemidler innenfor kommersialiseringsområdet.

Publisert:
03.01.2011
Sist oppdatert:
09.03.2018