Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

329 treff
02.10.18

EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet. Begge har hele veien søkt målrettet og systematisk om midler som har satt dem i stand til å utvikle idéen til produkt. De oppfordrer andre bedrifter som bruker forskning og innovasjon til å gjøre seg kjent med de gode finansieringsmulighetene som fins nasjonalt og i EU.
07.09.18

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
08.05.18

Tenk kommersialisering før du publiserer

Forskningsrådet ønsker mer samfunnsnytte fra forskerprosjekter. Vi går sammen med universitetenes TTO-er for å finne flere gode kandidater for kommersialisering fra prosjekter Forskningsrådet har finansiert.
12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
14.03.18

133 millioner i lokale prosjektmidler til teknologioverføringskontorer

FORNY-programmet i Forskningsrådet bevilget i februar 133 millioner kroner i lokale prosjektmidler til 10 teknologioverføringskontorer som representerer forskningsinstitusjoner i hele landet. Midlene er for både 2018 og 2019.
08.03.18

Neste utlysning av verifiseringsmidler blir i oktober

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2018. Søknadsfrist er 10. oktober 2018.
01.03.18

52 millioner til kommersialiseringsprosjekter

Forskningsrådet har nylig tildelt midler til 15 prosjekter der lovende forskningsresultater skal videreutvikles for kommersialisering. Fem av prosjektene handler om IKT og digitalisering.
12.10.17

Til høstens utlysning av verifiseringsmidler mottok forskningsrådet totalt 46 søknader

Til høstens utlysning av verifiseringsmidler mottok forskningsrådet totalt 46 søknader fordelt på 33 søknader fra 10 kommersialiseringsaktører og 13 søknader fra nye bedrifter.
18.09.17

Forskningsrådet ønsker bedrifter velkommen til Forskningsdagene

28. september inviterer Forskningsrådet til et arrangement som både er en del av Forskningsdagene og Oslo Innovation Week. Et dusin foredragsholdere vil fortelle sine historier om vellykkede samarbeid mellom forskning og næringsliv.
01.09.17

Høstens utlysning for nye verifiseringsprosjekter

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2017. Søknadsfrist er 11. oktober 2017, utlysningen er nå aktiv.
24.08.17

Søknadsfrist for Lokale Prosjektmidler for 2018 og 2019

Forskningsrådets program FORNY2020 skal lyse ut inntil 120 millioner kroner til Lokale Prosjektmidler for 2018 og 2019. Søknadsfrist blir 22. november 2017.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
23.06.17

Høstens utlysningsfrist blir 11. oktober for nye verifiseringsprosjekter

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2017. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.
23.06.17

63 millioner til verifisering av forskningsresultater

FORNY2020-programmet i Forskningsrådet bevilget i juni 63 millioner kroner til 13 prosjekter. Fem prosjekter fikk en delvis bevilgning.
16.05.17

22 STUD-ENT søknader nådde opp i konkurransen

Forskningsrådet bevilger 22 million kroner til STUD-ENT prosjekter fra tilsammen 10 ulike universiteter og høyskoler.
07.04.17

47 søknader mottatt til forskningsrådets STUD-ENT ordning

Til behandlingsfristen 29. mars 2017 mottok forskningsrådet totalt 47 søknader til STUD-ENT fra hele 13 ulike universiteter og høyskoler.
30.03.17

Ny Idélab: "Industri 4.0 på norsk"

Forskningsrådets neste Idélab går av stabelen i juni og vil handle om digitalisering av industrien. 25 håndplukkede eksperter og brukere samles i tre dager.
23.03.17

50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter. Søknadsfrist er 26. april 2017.
14.02.17

STUD-ENT 2017: Behandlingsfrist 29. mars

Forskningsrådets STUD-ENT, tidligere FORNY StudENT, gjennomfører sin neste tildelingsrunde våren 2017. 29. mars vil være årets eneste behandlingsfrist, og vi oppfordrer søkere til å sette seg nøye inn i oppdaterte søknadskrav og vurderingskriterier.
13.02.17

- Vi er kjempeglad for støtten fra Universitetet i Agder

Ripple Aerospace er et av åtte prosjekter som i desember 2016 mottok 1 million kroner gjennom STUD-ENT. Forskningsrådets studententreprenører bruker nå det neste året til å videreutvikle og realisere forretningsideene sine, med god støtte fra norske universiteter og høyskoler.
11.01.17

110 millioner til verifisering av forskningsresultater

FORNY2020-programmet i Forskningsrådet bevilget i desember 110 millioner kroner til 15 prosjekter. 9 prosjekter fikk en delvis bevilgning.
10.01.17

Utlysning av midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging

FORNY2020 har nå publisert utlysning om midler til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging. Søknadsfrist er 15. februar 2017.
21.12.16

En million i "julegave" til åtte studentgründere

Forskningsrådet gir nå åtte masterstudenter en million kroner hver for å starte egen bedrift. Ordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører og skape sin egen arbeidsplass.
28.11.16

Nå får vi bedre oversikt over helse- og omsorgsforskningen

HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.
25.11.16

Nytt verktøy kan hjelpe premature barn

En probe på størrelse med et kronestykke, proppet med teknologi, kan bidra til å hindre hjerneskader hos premature barn, forteller NTNU Discovery. FORNY2020 støtter testing og utvikling av det ultralydbaserte NeoDoppler-verktøyet.
24.11.16

Tredoblet verdien på ett år

Legemiddelselskapet Nordic Nanovector har hatt en kursoppgang på 323 prosent på Oslo Børs det siste året. Selskapet har utviklet en banebrytende behandling for lymfekreft, og Inven2 og FORNY2020 har gitt viktig støtte på veien mot suksessen.
01.11.16

Maskiner som kan lese og forstå

Et norsk system basert på kunstig intelligens kan revolusjonere måten vi behandler store mengder informasjon på. Systemet lærer maskiner å lese, forstå og analysere tekst på ulike språk. NRK har besøkt Anzyz Technologies og forteller om den FORNY-støttede oppfinnelsen.
01.11.16

Måler blodverdier med unik sensorteknologi

Teknisk Ukeblad presenterer Prediktor Medical og deres sensor som kan måle blodverdier uten behov for sprøytestikk. Interessen er stor for den unike norske teknologien.
31.10.16

Mental førstehjelp på håndballbanen

TV 2 har besøkt de 11-årige jentene i Bergen håndballklubb, som får mental trening av verktøyet «Psykologisk førstehjelp» for å sortere negative tanker. FORNY2020 har støtte kommersialiseringen av de populære selvhjelpspakkene.
31.10.16

Ny teknologi for effektiv skogplanlegging

Norske forskere har utviklet en unik teknologi for kartlegging og overvåking av skog med satellitt. Det nye, satellittbaserte radarverktøyet fra Forest Vision kan bidra til å effektivisere skogplanlegging, og FORNY 2020 er blant støttespillerne.