Gå direkte til innhold

STUD-ENT

- Vi er kjempeglad for støtten fra Universitetet i Agder

Ripple Aerospace er et av åtte prosjekter som i desember 2016 mottok 1 million kroner gjennom STUD-ENT. Forskningsrådets studententreprenører bruker nå det neste året til å videreutvikle og realisere forretningsideene sine, med god støtte fra norske universiteter og høyskoler.

Under forteller Convertelligence, KVS Technologies, Ripple Aerospace og Signals2Solutions om sine prosjekter og hvorfor de ønsker å satse på entreprenørskap.

 

Convertelligence

Fra venstre: Petter Hohle, Arash Saidi og John Antonio Nilsen.
Convertelligence-teamet består av Arash Saidi (32), Petter Hohle (25) og John Antonio Nilsen (43). Saidi er prosjektleder, og prosjektet er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Saidi fullfører sin mastergrad i språkteknologi (UiO) i 2017. Hohle fullførte master i språkteknologi (UiO) 2016, og Nilsen har flere års erfaring fra salgsledelse i IT-konsulentbransjen.


Hva er Convertelligence?


Kort fortalt kan man si at vi gjør det enkelt for kunder å kommunisere med selskaper. Vi jobber med språkteknologi og forenkler maskiners evne til å forstå språk i kontekst. Vi vil gjøre det enkelt for selskaper å tilby sine kunder kvalitetssikret kundesupport døgnet rundt gjennom automatisering.

Vi bruker maskinlæring og kunstig intelligens i modellene våre, og vi har i den forbindelse et tett samarbeid med Språkteknologigruppen ved Institutt for informatikk ved UiO. De er et av de største forskningsmiljøene innen språkteknologi i Norge, og har dyp innsikt i hvordan det norske språk kan tolkes med datamaskiner. Språkteknologigruppen kan assistere oss i utvikling av språkteknologiske verktøy og i identifiseringen av ulike verktøy, data og forskning vi kan ta i bruk for å utvikle disse.


Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og idéen?

Språkteknologi og maskinlæring er et spennende felt i rask utvikling, og vi ønsker å utvikle tjenester for det norske markedet slik at selskaper og forbrukere kan dra nytte av denne teknologien. Svært mange selskaper har ordet ’chatbot’ nevnt i strategiplanene sine, og vårt fagområde er en svært sentral del av muligheten til å realisere slike løsninger.

Her handler det også mye om at selskaper kan dra nytte av dialogdataene de sitter på. Det virker som om det fortsatt er mange selskaper som ikke er klare over at de kan ha relevante data som kan analyseres og tas i bruk for å gjennomføre automatiseringsprosesser. Det har overrasket oss litt hvor kort markedet har kommet her, spesielt med tanke på den nytteverdien det kan skape. Sånn sett føler vi oss ganske sikre på at vi har satset på et riktig lodd, noe som også bekreftes av prosjektene vi jobber med for tiden. Vi ser også at mengden henvendelser og den generelle interessen rundt dette øker kraftig, og vi er overrasket over at dette har skjedd uten at vi har promotert oss selv i det hele tatt. En naturlig forklaring til dette er definitivt også at vi sitter på Startuplab i Forskningsparken, og at de har åpnet opp sitt store nettverk for oss.


Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Først og fremst gir det oss en unik mulighet til å satse på ideen vår og bruke all vår tid på videreutvikling. Det gjør oss i tillegg i stand til å ansette flere og bygge selskapet videre. Søknadsprosessen i STUD-ENT har også tvunget oss til å tenke strukturert rundt selskapets kjernekompetanse, markedsforståelse, skaleringspotensiale og forretningsmodell. Det gir en stor verdi at man har greid å komme gjennom dette nåløyet, både med tanke på dem vi ønsker å rekruttere og vår posisjon i markedet. Det er en bekreftelse på vår egen tro på forretningsidéen, fra et veldig anerkjent kompetansemiljø. Det kan godt hende at summen av alle disse tingene er minst like viktig som midlene i seg selv.

 


KVS Technologies

 

Fra venstre: Cato Vevatne, Steffen Solberg og Håkon Kjerkreit. Teamet bak KVS Technologies består av Håkon Kjerkreit (27), Cato Vevatne (28), Steffen Solberg (28), Audun Storsanden (23), Kristian Sletten (27) og Tor Morten Finnesand (23). Samtlige teammedlemmer er studenter ved Universitetet i Stavanger, som prosjektet er tilknyttet. Kjerkreit er prosjektleder.

Kjerkreit har en mastergrad i Industriell økonomi (Universitetet i Stavanger), erfaring fra Forsvaret og yrkeserfaring fra GE Oil & Gas. Teamet stiller i tillegg med kompetanse fra bl.a. oljeservice-bransjen, subsea-teknologi, maskinering, automatisering og signalbehandling, automatikk, datateknologi og software-utvikling.


Hva er ideen deres?

Tunnelbranner er blant de største utfordringene brannmannskaper står ovenfor. Årlig er det over 20 branner i norske vegtunneler, og lang responstid truer sikkerheten til både menneskene i tunnelen og brannmannskapet som skal bekjempe brannen. KVS Technologies utvikler fjernstyrte brannslokkingsroboter for kontinuerlig beredskap i tunneler, og løsningen baserer seg på teknologioverføring fra olje og gass. Dette gjør brannvesenet i stand til å slukke branner i en tidlig fase. Dette reduserer fare både for innsatspersonell og trafikanter.

Universitetet i Stavanger, ved Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS), er et av de sterkeste miljøene rundt tunnelsikkerhet i landet, og bidrar med både mentor og viktige inputs innen tunnelsikkerhet. I tillegg har Universitetet og KVS Technologies inngått en avtale der selskapet gis tilgang til laboratorier og maskineringskapasitet for prototyping i prosjektperioden. Prosjektet bygger på kunnskap innen undervannsteknologi og produktutvikling fra Subsea-miljøet ved Universitetet i Stavanger og studentorganisasjonen UiS Subsea, som har utviklet fjernstyrte undervannsfarkoster for deltagelse i den årlige MATE ROV Competition.


Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og deres idé?

Hele teamet har bakgrunn fra utvikling av fjernstyrte undervannsfarkoster og så der muligheten for å benytte teknologien på nye områder. Vi ønsket å satse på entreprenørskap for å skape vår egen arbeidsplass og ha mulighet til å skape noe selv. Da Rogaland Fylkeskommune kom med nyheten om at de ville starte en tunnelsikkerhetsklynge i regionen fikk vi fart på planene om å starte egen bedrift.


Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Støtten fra Forskningsrådet gjør at et såpass omfattende prosjekt kan gjennomføres. Det vil redusere utviklingstiden og gjøre det lettere å hente nødvendig kapital for å kommersialisere prosjektet.
 


Ripple Aerospace

 

Fra venstre: Elliot Carol og Kristoffer Liland Ripple Aerospace-teamet består av Kristoffer Liland (28, Norge), Daniel Cottitta (25, USA), Harald Sangvik (26, Norge), Elliot Carol (25, USA), Ramon Maceiras Blanco (Spania), Christopher Janette (30, USA) og Nick Larcombe (26, Australia). Liland er prosjektleder og prosjektet er tilknyttet Universitetet i Agder.

Ripple Aerospace-teamet er allsidig når det kommer til både nasjonalitet og fagkunnskap. Liland, med master i Innovasjon og kunnskapsutvikling, og testingeniør Sangvik er begge fra Kristiansand og har sine utdannelser fra Universitetet i Agder. Teamet kan også skilte med kompetanse innen romvirksomhet og -systemer, entreprenørskap, HR og satellitt-teknologi.


Hva er Ripple Aerospace?

Liland: Vi utvikler romfartøy som flyter på sjøen. Fartøyet stabiliserer seg selv ved hjelp av ballast-tank over rakettmotoren til oppskytningsstilling i vannet, og leverer nyttelast til verdensrommet. På sikt håper vi at disse kan bygges i skipsverft.

Prosjektet bygger på 55 års forskning hos NASA, det amerikanske sjøforsvaret og totalt over 20 aktører i USA. Selskapet ble startet i løpet av mine studier i innovasjon ved Universitetet i Agder. Her hadde jeg mange inngående samtaler med mine professorer, professorer og elever ved flyteknikk, samt mekatronikk-studenter. Kombinert med den faglige innsikten i konseptet innovasjonssystemer sørget dette for en overbevisning om at et ordentlig romprogram kunne bygges på eksisterende norsk teknologi, arbeidskraft og infrastruktur uten betydelig omstilling. Mine siste to år på universitetet ble brukt til å balansere studiene og grunnforskningen på konseptet og firmaet vårt.

Nå går vi sammen med universitetet om dette forskningsprosjektet og får hjelp av flere gode mentorer innenfor forskning, mekatronikk, kommersialisering og entreprenørskap Vi får i tillegg kontorplass i universitetets inkubator, UiA Nyskaping. Universitetet har gitt oss mye hjelp og støtte, og vi har utviklet et veldig godt samarbeid. Det er vi er kjempeglade for.


Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og deres idé?

Liland: Det er av forskjellige grunner. Vi sitter på et prosjekt som kan snu opp ned på hele romfartsindustrien, både i form av kostnader for kunden og kostnader for oss som produsenter. På sikt kan dette åpne for at større mengder med nyttelast kan sendes på en gang. Jeg ønsker å jobbe med romfart fordi jeg mener teknologiene kan endre verden når nok folk får tilgang til verdensrommet. I tillegg er det er lite som er så spennende som raketter.


Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Liland: Vi vil kunne fly vår første rakett, en eksperimentell modell som skal rett over kanten av verdensrommet og så bruke den på nytt omtrent en uke senere.

 

Signals2Solutions
 

Geir Kulia. Geir Kulia (25) fra Lillesand er prosjektleder for Signals2Solutions. Prosjektet er tilknyttet NTNU.

Kulia er sivilingeniør i elektronikk og er med bedriften Signal Analysis Lab forholdsvis ny innenfor gründerfeltet. Kulia har foreløpig eneansvaret for prosjektet, men har sikret seg kommersiell kompetanse fra Styrhuset i Kristiansand, faglig kompetanse fra NTNU-ansatte, og hjelp og støtte fra masterstudenter og ph.d.-stipendiater. Prosjektet har også et sterkt internasjonalt mentorteam.


Hva er Signals2Solutions?

Flere aktører vi har snakket med har problemer med å tolke og forstå ikke-lineære tids-varierende system. Vi mener vi kan bidra med en programvareløsning som gjør det lettere å forstå slike systemer. Spesifikt kombinerer vi forskjellige egenutviklede og standardiserte metoder med hovedvekt på adaptiv signalanalyse.

Grunnforskning er bærebjelken for at et slikt prosjekt skal lykkes, og prosjektet er veldig tverrfaglig. Jeg har vært så heldig å ha fire gode mentorer fra Institutt for elektroniske systemer, Institutt for teknisk kybernetikk og NTNU Energy, alle med forskjellige spesialiseringer og en dyp forståelse av utfordringene og hvordan vi kan løse disse. De bidrar med både faglig bredde og dybde, og har en god forståelse av state-of-the-art i industrien, og et stort internasjonalt nettverk. Dette prosjektet er så teknisk at det aldri ville vært mulig uten støtten fra dem.


Hvorfor ønsker du å satse på entreprenørskap og Signals2Solutions?

Helt siden vi lærte de underliggende algoritmene bak programvaren forsto vi at dette kunne ha et potensial om det ble brukt riktig. Jeg tror vi bare vil få en slik sjanse en gang i livet, der teknologien, timingen, og teamet er på plass samtidig. Det ville være dumt å ikke bruke en slik mulighet. Dr. Tore Godal, et av mine forbilder innen altruistisk entreprenørskap, har poengtert at nordmenn er utrolig privilegerte og har en sterk base. Vi skal derfor følge drømmen og tørre å ta en risiko. Det rådet følger jeg nå.


Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for deg?

Støtten fra Forskningsrådet gir oss selvfølgelig et økonomisk handlingsrom. Man kan likevel ikke undervurdere hvor mye tilbakemeldingene og oppfølgingen vi har fått har betydd for oss. Vi har ikke bare fått økonomiske midler, men også innspill på forretningsplaner for å nå et maksimalt kommersialiseringspotensial, hvilke kompetanser vi må fokusere på å erverve, og hvordan bruke midlene best mulig.


 

Det vil i 2017 være én behandlingsfrist i STUD-ENT, og søknader må sendes innen 29. mars 2017. Vær obs på at kravene til søknaden har blitt oppdatert siden 2016, så les disse nøye under utlysning. Relevante og viktige dokumenter ligger i høyre meny etter at du har klikket deg videre til "Om utlysningen".


I tillegg til Convertelligence, KVS Technologies, Ripple Aerospace og Signals2Solutions mottok følgende prosjekter 1 million kroner hver i STUD-ENTs andre tildelingsrunde:
Grabster - App for å kjøpe og selge hjemmelaget mat. (NTNU)
Konseptboks – Ubetjent mottakspunkt for all hjemlevering, også av mat og pakker, til privatpersoner. (NMBU)
ShieldMe - Økt livskvalitet og trygghet gjennom nyskapende helseteknologi. (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Wiral cable cam – Bringer nye filmvinkler inn i ekstreme omgivelser. (NTNU)

Skrevet av:
Siri H. Hollekim Haaland Seniorkonsulent shh@forskningsradet.no
Publisert:
13.02.2017
Sist oppdatert:
20.02.2017