Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stavanger: Har hentet inn over en milliard

Selskaper etablert av Prekubator TTO og forskningsmiljøene i Stavanger-regionen, har hentet inn over en milliard kroner i ny kapital de siste 10 årene.

Anne Cathrin Østebø er leder for Prekubator TTO i Stavanger. Anne Cathrin Østebø er leder for Prekubator TTO i Stavanger. Dette er et tall som ikke fremgår av statistikk fra Forskningsrådet, fordi den statistikken bare omfatter Prekubator-selskaper yngre enn tre år. Da er det tilsvarende tallet 337 millioner kroner i innhentet kapital.

– Dette viser hvor utrolig viktig det er at myndighetene stiller opp med tidligfasekapital gjennom FORNY og Forskningsrådet, i den aller første fasen av livet til selskaper basert på offentlig finansiert forskning, sier Anne Cathrin Østebø, leder for Prekubator TTO i Stavanger.

– Det vil rett og slett være et stort feilgrep av myndighetene om de ikke støttet den aller tidligste fasen av offentlig forskningsbasert innovasjon i Norge knyttet til universiteter, universitetssykehus og forskningsinstitutter.

Gode tall for verdiskaping

Ikke overraskende er det selskaper knyttet til oljenæringen som bidrar mest, når Prekubator TTO i Stavanger nå kan vise til at offentlig støtte til forskningsbasert nyskaping, lønner seg så mye på litt sikt.

På listen over bedriftssuksesser basert på offentlig forskning finner vi selskaper som Reelwell (ny boreteknologi), Badger Explorer (leteboring uten rigg), Sekal (også leteboring) og Cubility (behandling av borevæske).

– Men noe av det mest spennende vi holder på med akkurat nå er Gwind, et selskap som forsøker å kommersialisere en forskningsbasert idé om en gyrobasert flytende vindmølle. Vi har også et veldig spennende prosjekt innen IKT og krypteringssikkerhet, som nå er lisensiert ut.

I framtida trenger Stavanger-regionen flere bein å stå på enn bare oljenæringen.

Da kan helse, IKT og alternativ energi bli nye vinnernæringer for rogalendingene, håper Østebø og kollegene hennes hos Prekubator.

TTO-en i Rogaland har nå drøye ti år med erfaring innenfor kommersialisering av forskning. TTO-en i Rogaland har nå drøye ti år med erfaring innenfor kommersialisering av forskning. Kapital og kompetanse

TTO-lederen i Stavanger oppsummerer drøye ti år med TTO-erfaring slik:

– I dag ser vi at det er prosjekter der vi har greid å få inn mye av både kapital og kompetanse, som vi har lyktes best med. Dermed er det heller ikke så overraskende at det er prosjekter knyttet til olje og gass vi har hatt størst suksess med her i Stavanger.

I tilknytning til olje- og gassnæringen finnes det både såkornfond og risikovillig kapital.

Det eksisterer også en helhetlig verdikjede. Dette siste er ikke minst viktig, har Østebø og kollegene hennes erfart.

– Disse elementene har sammen gjort forskningsbasert nyskaping knyttet til olje og gass enklere enn det er på andre områder. På områder som fornybar energi og helse må gap i verdikjeden fylles, konstaterer Østebø.

Alternativ energi

Prekubator TTO i Stavanger vil altså også være med på å bygge opp alternative energiformer som vindkraft. 

Prekubator TTO i Stavanger vil være med på å bygge opp vindkraft som et alternativ til fossile energiformer. Gwind er et slikt prosjekt. (Illustrasjon: Prekubator) Prekubator TTO i Stavanger vil være med på å bygge opp vindkraft som et alternativ til fossile energiformer. Gwind er et slikt prosjekt. (Illustrasjon: Prekubator) – På et felt som alternativ energi mangler det, i klar kontrast til innenfor oljenæringen, både offentlige virkemidler og private aktører som er villige til å ta mye risiko. Skal vi få til dristige prosjekter her, er vi derfor helt avhengige av FORNY2020 og Forskningsrådet, sier Østebø.

– Vi har ingen andre enn dette forskningsrådprogrammet å vende oss til i den tidligste fasen av offentlig innovasjonsarbeid i Norge.

Også behovsdrevet innovasjon

TTO-en i Stavanger skiller seg noe fra de andre syv TTO-ene i Norge, gjennom ikke bare å satse på forskningsdrevet innovasjon, men også å bruke en god del ressurser på behovsdrevet innovasjon.

Behovsdrevet innovasjon vil si at noen med et udekket forskningsbehov kommer til TTOen med spørsmål om bistand. Dette kan for eksempel være ansatte på et sykehus, ansatte i en kommune eller en pasientorganisasjon eller en interesseorganisasjon, som ser at de gjerne skulle ha løst en pasientutfordring eller en samfunnsutfordring annerledes.

Åpen innovasjon er nok en arbeidsmåte rogalendingene bruker. Da handler det om at TTOen kobler deltagere fra næringsliv og forskningsmiljøer med hverandre, for at de sammen skal finne løsninger.

– Her på Jæren finner du en egen gründerkultur. Med åpen innovasjon forsøker vi å bygge videre på de spesielle samarbeidsformene i denne kulturen, sier Østebø.

– TTO-en her i Stavanger er relativt liten. Dette får oss til å tenke annerledes. Til å se etter nye muligheter. Framfor alt er vi veldig klare på at vi ikke bare er en TTO for Universitetet i Stavanger, men for hele regionen, forteller Østebø.

 

Skrevet av:
Bård Amundsen
Publisert:
22.05.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016