Gå direkte til innhold

25 millioner kroner til studententreprenørskap gjennom FORNY StudENT

For første gang lyser Forskningsrådet ut midler til å fremme studententreprenørskap og motivere studenter til å bli gründere.

Forskningsrådet har i statsbudsjettet for 2016 fått 25 mill. kroner til en pilot knyttet til FORNY2020.

Har du en lysende ide? (Foto: Shutterstock) Gründerskap er en mulig karrierevei

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. FORNY StudENT har som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

 

Pilotordning

FORNY StudENT er en pilot i 2016 som skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Programkoordinator for FORNY2020, Tine Thorbjørnsen, gleder seg til å se hva slags prosjektideer som sendes inn til FORNY StudENT. Programkoordinator i FORNY2020, Tine Thorbjørnsen, er spent på responsen. – Det er mange dyktige studenter der ute som har gode kunnskapsbaserte ideer, og vi har fått tilbakemelding på at det er mange som er interessert i å søke. Thorbjørnsen håper det blir en ordning som treffer bredt for å kunne fremme entreprenørskap og at det blir en lærerik pilot som bidrar til å få til en permanent ordning.

Går du med en gründer i magen?

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater fra universiteter og høyskoler som har en god kunnskapsbasert ide med forretningspotensial. Midlene skal brukes til å jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet avklare spørsmål knyttet til forretningsmodell, herunder kommersielle, forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske aspekter, og det å starte og drifte et bærekraftig selskap.

Søknad om FORNY StudENT skal sendes inn av et universitet eller høyskole på vegne av prosjektleder. Alle prosjekter skal som minimum ha en navngitt prosjektleder, en navngitt faglig mentor fra universitetet/høyskolen som søknaden sendes fra, samt en navngitt mentor med entreprenørskaps-/markedskompetanse.

Hvert prosjekt kan maksimalt søke om 1 million kroner. Midlene skal finansiere reelle kostnader i prosjektet for en periode på inntil 12 måneder, herunder lønn og utviklings­kostnader.

For mer informasjon, se utlysningen på FORNY2020s nettside.

Skrevet av:
Sigrid Marie Blom Seniorrådgiver smb@forskningsradet.no
Publisert:
17.03.2016
Sist oppdatert:
18.03.2016