Gå direkte til innhold

Nyheter

EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet. Begge har hele veien søkt målrettet og systematisk om midler som har satt dem i stand til å utvikle idéen til produkt. De oppfordrer andre bedrifter som bruker forskning og innovasjon til å gjøre seg kjent med de gode finansieringsmulighetene som fins nasjonalt og i EU.
Dato: 17.10.2018

70 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater

Forskningsrådet utlyser støtte til kommersiell verifisering av lovende forskningsresultater. Søknadsfristen er 10. oktober.
Dato: 10.09.2018

Tenk kommersialisering før du publiserer

Forskningsrådet ønsker mer samfunnsnytte fra forskerprosjekter. Vi går sammen med universitetenes TTO-er for å finne flere gode kandidater for kommersialisering fra prosjekter Forskningsrådet har finansiert.
Dato: 22.05.2018

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
Dato: 20.06.2018

133 millioner i lokale prosjektmidler til teknologioverføringskontorer

FORNY-programmet i Forskningsrådet bevilget i februar 133 millioner kroner i lokale prosjektmidler til 10 teknologioverføringskontorer som representerer forskningsinstitusjoner i hele landet. Midlene er for både 2018 og 2019.
Dato: 14.03.2018

Neste utlysning av verifiseringsmidler blir i oktober

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2018. Søknadsfrist er 10. oktober 2018.
Dato: 03.05.2018

52 millioner til kommersialiseringsprosjekter

Forskningsrådet har nylig tildelt midler til 15 prosjekter der lovende forskningsresultater skal videreutvikles for kommersialisering. Fem av prosjektene handler om IKT og digitalisering.
Dato: 02.03.2018

Til høstens utlysning av verifiseringsmidler mottok forskningsrådet totalt 46 søknader

Til høstens utlysning av verifiseringsmidler mottok forskningsrådet totalt 46 søknader fordelt på 33 søknader fra 10 kommersialiseringsaktører og 13 søknader fra nye bedrifter.
Dato: 12.10.2017

Forskningsrådet ønsker bedrifter velkommen til Forskningsdagene

28. september inviterer Forskningsrådet til et arrangement som både er en del av Forskningsdagene og Oslo Innovation Week. Et dusin foredragsholdere vil fortelle sine historier om vellykkede samarbeid mellom forskning og næringsliv.
Dato: 25.09.2017

Høstens utlysning for nye verifiseringsprosjekter

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2017. Søknadsfrist er 11. oktober 2017, utlysningen er nå aktiv.
Dato: 01.09.2017

Søknadsfrist for Lokale Prosjektmidler for 2018 og 2019

Forskningsrådets program FORNY2020 skal lyse ut inntil 120 millioner kroner til Lokale Prosjektmidler for 2018 og 2019. Søknadsfrist blir 22. november 2017.
Dato: 24.08.2017

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
Dato: 20.06.2018

Høstens utlysningsfrist blir 11. oktober for nye verifiseringsprosjekter

Forskningsrådets program FORNY2020 utlyser inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter høsten 2017. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.
Dato: 23.06.2017

63 millioner til verifisering av forskningsresultater

FORNY2020-programmet i Forskningsrådet bevilget i juni 63 millioner kroner til 13 prosjekter. Fem prosjekter fikk en delvis bevilgning.
Dato: 04.07.2017

22 STUD-ENT søknader nådde opp i konkurransen

Forskningsrådet bevilger 22 million kroner til STUD-ENT prosjekter fra tilsammen 10 ulike universiteter og høyskoler.
Dato: 16.05.2017