Gå direkte til innhold

FORNY2020 er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
Verifiseringsmidler kan søkes i april og september.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter