Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

FoUoI verdikjede

VELKUSAM er i hovedsak (ca. 80 %) finansiert av sektorpolitiske midler og porteføljen preges av handlingsrettet og anvendt forskning. Budsjett for 2021, for VELKUSAMs målrettede innsats, var 192 mill. kr til anvendt forskning. SAMKUL skiller seg her ut ved at prosjektene er hovedsakelig grunn-leggende forskning, men de fleste prosjektene er en blanding av anvendt forskning og grunnforsking – et begrep som ofte er blitt brukt om SAMKUL-forskningen er strategisk grunnforskning, for å skille det fra FRIPRO, da forskningen her skal være utfordringsdrevet. Budsjett for 2021, for VELKUSAMs målrettede innsats, var 72,6 mill. kr til grunnforskning. Som nevnt har det vært utfordringer knyttet til innovasjonsprosjekter på porteføljens ansvarsområder. Som beskrevet over styrkes forskningens nærhet til praksis og forvaltning gjennom at det finansieres en god andel offentlig sektor ph.d. på VELKUSAMs ansvarsområder. Introduksjonen av samarbeidsprosjekter, og forskning i praksisfeltet, øker sannsynligheten for at forskningens resultater raskt kan tas i bruk av behovseierne. Budsjett for porteføljens samarbeidsprosjekter var i 2021 9,2 mill. kr, men dette var oppstartsår for samtlige av porteføljens samarbeidsprosjekter og årlig budsjett vil øke i takt med at prosjektene øker aktivitetsnivået.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. juni 2023, 23:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.