Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Vedlegg/Figurliste

Forskningsrådets samlede ressursinnsats

Figur 1.1 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 1.2 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse. Antall prosjekter. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet.
Figur 1.3 Målrettet innsats innenfor Utdanning og kompetanse. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 1.4. Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse. Fag. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet.
Figur 1.5. Samlet innsats innenfor Utdanning kompetanse. Disipliner innen samfunnsvitenskap. Revidert budsjett. Mill. Kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet.
Figur 1.5.1. Samlet innsats innen fagområder og fordeling innad samfunnsvitenskap.
Figur 1.6. Målrettet innsats innenfor Utdanning kompetanse. Aktivitetsspesifikke merkinger – utdanningsnivå. Revidert budsjett. Mill. Kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet.
  • Voksenopplæring: 4,8 mill.
  • Yrkesfag: 5 mill.
  • Fagskoler: 3 mill.

Bidrag til egen og andre porteføljer:

1.7 Innsats innenfor utdanning og kompetanse i egen og andre porteføljer i millioner kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet.

Temaområder:

Figur 1.8 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse fordelt på temaområder. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet

Søknadstyper:

Figur 1.9 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse. Fordelt på søknadstype. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet

Sektor:

Figur 1.10 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse fordelt på sektor. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet

Regional fordeling:

Figur 1.11 Samlet innsats innenfor Utdanning og kompetanse fordelt på regioner. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2019-2021. Kilde: Forskningsrådet

Internasjonalt prosjektsamarbeid:

Figur 1.12 Innsats i portefølje for utdanning og kompetanse til internasjonalisering 2018-2021. Revidert budsjett. Mill. kroner. Kilde: Forskningsrådet
Figur 1.13 Innsats i portefølje for utdanning og kompetanse til internasjonalisering 2018-2021. Antall prosjekter. Revidert budsjett. Mill. kroner. Kilde: Forskningsrådet
Figur 1.14 Investeringer under porteføljestyret for utdanning og kompetanses ansvar og under andre styrers ansvar 2021. Revidert budsjett. Mill. kroner. Kilde: Forskningsrådet

Innsats innenfor porteføljestyrets budsjettformål

Figur 2.1. Målrettet innsats innenfor porteføljestyrets budsjettformål 2019-2021. Kilde: Forskningsrådet.
Figur 2.2. Forskningsart innen den målrettede innsatsen innenfor porteføljens budsjettformål. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet.
Figur 2.3 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Søknadstyper. Andel av revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 2.4 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Søknadstyper, Forskerprosjekt varianter. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2019-2021. Kilde: Forskningsrådet

Sektor innenfor porteføljestyrets budsjettformål:

Figur 2.5 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Sektor og aktivitet. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2019-2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 2.6 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Søknadstyper og sektor. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet

Forskningsart innenfor porteføljestyrets budsjettformål:

Figur 2.7 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Forskningsart per sektor. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 2.8 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Forskningsart per søknadstype. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2018-2021. Kilde: Forskningsrådet

Fagområder innenfor porteføljestyrets budsjettområder:

Figur 2.9 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Fordeling på fagområder for portefølje og aktiviteter. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet
Figur 2.10 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Disipliner innen samfunnsvitenskap. Revidert budsjett. Mill. kroner. 2021. Kilde: Forskningsrådet.

Samarbeid - nasjonalt og internasjonalt

Prosjekter kan inngå i ulike formelle samarbeidsrelasjoner.

Figur 2.11 Samlet innsats innenfor budsjettformål. Samarbeidsland. 2021. Kilde Norges Forskningsråd.
Figur 2.12 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Samarbeid mellom sektorer. Antall prosjekter. 2021. Kilde: Forskningsrådet.

Kjønns- og aldersfordeling

Figur 2.14 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Kjønns- og aldersfordeling prosjektleder. 2021 Kilde: Forskningsrådet
Figur 2.15 Samlet innsats innenfor porteføljens budsjettformål. Kjønns- og aldersfordeling stipendiater. 2021. Kilde: Forskningsrådet.

 

Oversikt over forskningspublikasjonene fra finansierte prosjektene fra FINNUT, hentet 22.03.22 | EPPI-Mapper (uis.no)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 10:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.