Investeringsplanen for Klima og polar

Utlysningsplan

Tabell 4: Utlysningsplan 2023. Beløp i mill. kroner.

 

Søknadstype

Utlysningstema

Planlagt utlysning 2023

Forskerprosjekter

Effekter av klimaendringer på natur

 

60

Svalbard i en pan-arktisk kontekst

50

Verdiskaping og samfunn

13,5

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Arealer under press

14

Innovasjonsprosjekter / Førkommersielle anskaffelser

Arealer under press - bærekraftige kommuner

10

Koordinerings- og støtteaktiviteter

En rekke mindre tiltak (se tabell 3)

16

Internasjonalt samarbeid

Klima, miljø og helse – Belmont Forum

10

Tilpasning og utslippsreduksjon for sårbare samfunn - NFRF

20

Water4All

10

Biodiversa+

4

Sustainable Blue Economy

5

Fellesutlysning med NordForsk om Arktis

4

SUM

 

216,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.