Kontaktperson

Kontakt

Kjersti T. Fjalestad

    Hav og polar

Mette Mila

    Hav og polar

Torunn Hancke

    Hav og polar

Jon L. Fuglestad

    Hav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 19:43 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.