Grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Oppdagelsene som May Britt og Edvar Moser har gjort, er resultatet av grensesprengende forskning, der målet er å finne svar eller forklaringer som flytter kunnskapen vår et stort steg videre.

Det tar ofte lang tid, og forskerne bygger gjerne på andres grensesprengende oppdagelser. Den nye kunnskapen gir oss i neste omgang mulighet til å løse konkrete problemer og vil som regel være et utgangspunkt for videre forskning som gir oss ytterligere ny kunnskap om det forskerne jobber med, som hjernen.

Grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon står i en nær sammenheng. Innovasjon som ultralydapparatet er eksempel på, bygger på forskning.

Grunnforskning

Letingen etter ny og større innsikt, har en egen verdi. Anvendelsen og nytten av innsikten er ikke åpenbar før kanskje etter veldig mange år. Når kunnskap fra forskningen brukes på nye måter for å løse problemer, utvikle produkter, tjenester eller prosesser, snakker vi om innovasjoner. For å få til det siste, trengs det første.

De beste forskerne er ofte dem som kommer med revolusjonerende nye innovasjoner, som kombinasjonen av Doppler-teknologi og ultralydbilder. Kunnskap fra ulik typer forskning kombineres på en måte som gir oss helt nye løsninger på problemer, eller helt ny teknologi, som Doppler-ultralyd. Vi kaller det radikal innovasjon når resultatet er noe helt nytt eller erstatter eksisterende løsninger.

Grensesprengende forskning innebærer stor risiko

Det er som regel knyttet stor risiko til grensesprengende forskning og radikal innovasjon, fordi verken forskerne eller dem som finansierer forskningen, kan være sikre på at tiden og pengene som går med; mange års arbeid og store investeringer, gir et verdifullt resultat.

Å tørre å satse på noe som kanskje ikke har et åpenbart mål, eller noe som har et mål, men der en ikke vet om kombinasjonen av kunnskapen vil føre til målet, kan det være dristig å satse på. Når dristigheten gir resultater, framstår det som fornuftige og riktige valg. Men sånn ser det ikke nødvendigvis ut i starten, eller underveis. Å tørre å satse, og ta seg råd til risikoen, er derfor noe av det viktigste vi gjør for å få til flere gjennombrudd i forskningen og mer radikal innovasjon, som kan hjelpe oss til både å håndtere klimaendringer, gjøre store fremskritt innenfor medisin og helse, skape grunnlag for nye arbeidsplasser og gjøre at samfunnet vårt fortsetter å være et velfungerende velferdssamfunn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:28 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.