Trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen

Sommeren 2020 fikk Forskningsrådet ansvaret for evalueringen av det vitenskapelige grunnlaget for trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.

Oppdraget kom fra Nærings- og fiskeridepartementet.

På bakgrunn av dette oppnevnte vi en internasjonal komite som hadde sitt første møte i desember 2020.

Komiteen har levert et notat med foreløpige vurderinger og forslag til forbedringer i henhold til mandatet sitt:

Den endelige evalueringsrapporten ble levert i desember 2021: An evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture (pdf)

Komiteen ledes av Crawford Revie – og  består av disse medlemmene:

Name

Institution

Country

Position

Crawford Revie

University of Strathclyde

United Kingdom

Professor

Kirstin Eliasen

Fiskaaling

Faroe Islands

Head of department

Dave Jackson

Marine Institute

Ireland

Section manager, retired

Anders Koed

Technical University of Denmark (DTU Aqua)

Denmark

Professor/Deputy head of institute

Heather Anne Swanson

Aarhus University

Denmark

Associate professor

Jimmy Turnbull

University of Stirling

United Kingdom

Professor

Jarno Vanhatalo

University of Helsinki

Finland

Assistant professor

André Visser

Technical University of Denmark (DTU Aqua)

Denmark

Professor

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 01.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.