Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Gjennomgang av grunnfinansieringsordningen og råd om endringer - Rapport til Kunnskapsdepartementet