Kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett

Utredning for Norges forskningsråd, Område for ressursnæringer og miljø