Veien videre 2010

Videre satsing på nanoteknologi og nye materialer - kunnskapsgrunnlaget