Evaluering av historiefaglig forskning

Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning