BIOTEK2021 programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: BIOTEK2021 programplan (pdf).

Kontaktpersoner

Jacob Edward Wang

Øystein Rønning

Steinar Bergseth

Kontakt:

Renate Margrete Simonsen

Elisabeth Gulbrandsen

Camilla Christensen-Røed

Utlysninger

28 jun 2019

ERA-NET Systems Medicine (ERACoSysMed)

17 sep 2019

ERA-NET BluBioeconomy (ERABluBio)

25 sep 2019

Kommersialiseringsprosjekter

Utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

261,8millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger