Forskningsrådet lyser ut 1,7 milliarder kroner til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Målet er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet og næringslivet trenger for ny verdiskapning og for å løse samfunnsutfordringer.

Utlysningene spenner tematisk bredt og er rettet mot prosjekter der forskningsorganisasjoner samarbeider med aktører utenfor forskningssektoren.

Koronakrisen viser at samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringsliv er viktigere enn noen gang. Vi skal ikke bare komme oss gjennom krisen; det er nå vi skaper kunnskapsgrunnlaget for grønn omstilling av næringslivet, fremtidens helsetjenester, nye velferdsløsninger, og for å løse de store samfunnsutfordringene. Vi håper Forskningsrådet mottar mange gode søknader til disse store utlysningene, sier næringsminister Iselin Nybø.   

Ønsker å mobilisere næringslivet til forskningsinnsats 

Temaene i utlysningene spenner bredt, fra landbaserte matsystemer til havteknologi, fornybar energi og arealer under press. Utlysningene er rettet mot prosjekter hvor samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og aktører utenfor forskningssektoren står sentralt, og implementering av resultatene er en viktig del av prosjektene. Forskningsrådet kan dekke vesentlige deler av partnernes kostnader. 

– Vi ser at koronakrisen gjør det utfordrende for forskningsmiljøene å få med seg relevante bedrifter som samarbeidspartnere. Jeg håper næringslivet ser mulighetene som ligger i disse utlysningene og vil investere i viktig kompetanse som både de selv og samfunnet trenger. Jeg er overbevist om at denne type samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer vil bidra til å styrke konkurransekraften, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.   

Se fullstendige utlysninger: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv  og Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.