27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

Målene er å utvikle en kretsløpsøkonomi av restavfallet fra larveproduksjon, forbedre teknologien for inseminering med oksesæd og bedre holdbarheten for norsk frukt.

SE LISTE OVER SELSKAPENE SOM FÅR TILDELING NEDERST I SAKEN.

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av inneværende og neste uke skal vi investere ca. 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

De tre bedriftene som får tildeling, er Ecoprot AS til et prosjekt som skal se på mulighetene for å utnytte restavfallet fra larveproduksjon til jordforbedring. Spermvital AS får støtte til utvikling av teknologien rundt inseminering av storfe, og Hardanger fjordfrukt får støtte for å utvikle mer avanserte teknologiske løsninger for håndtering av frukt.

– Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.  

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

DISSE PROSJEKTENE FÅR FINANSIERING:

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Sted

ECOPROT AS

MultiFuelLarve - frå organisk restavfall til verdfulle larveprodukt

8,8 mill. kr

Engavågen

SPERMVITAL AS

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

13,5 mill. kr

Hamar

HARDANGER FJORDFRUKT SA

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

4,6 mill. kr

Utne

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.