600 millioner til innovasjon i næringslivet

Forskningsrådet deler nå ut nærmere 600 millioner kroner til bedrifter. Med næringslivets eget bidrag blir dette forskning og innovasjon for nesten 1,3 milliarder kroner. Prosjektene foregår i en rekke ulike bedrifter og innenfor ulike næringer.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen

 - Vi ser et stort spenn i tematikken, mange nye søkerbedrifter, og mye spennende samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner i søknadene. Jeg tør påstå at omstillingen av Norge er i ferd med å ta fart, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Flere får støtte

På grunn av vekst i årets statsbudsjett får 49 prosjekter til sammen inntil 475 millioner kroner fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). I tillegg bevilger Forskningsrådet drøyt 100 millioner kroner til kompetanseprosjekter hvor forskningsmiljøene skal ta frem viktig kunnskap som er relevant for næringslivet.

 - Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon i næringslivet fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet, og fordi det er viktig for å omstille Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Høy kvalitet

Søknadene fra næringslivet til Forskningsrådet er svært gode. Flere enn 60 prosent av prosjektene oppnår en vurdering som gjør at de er kvalifisert for støtte.

Totalt søkte næringslivet om støtte til 133 prosjekter og nærmere 1,3 milliarder kroner.

- De sterke søknadene fra næringslivet viser at bedriftene evner å bruke forskning av høy kvalitet til å utvikle nye produkter og tjenester for å konkurrere i nye markeder, sier Røttingen.

Bredt nedslagsfelt

Det er stor variasjon på bedriftene som har søkt, både når det gjelder type bedrifter som søker og hvilke næringssektorer de representerer. Næringsliv i hele landet skal de neste årene arbeide for å sikre konkurransekraft og omstilling av næringsliv i Norge.

Disse prosjektene får penger:

Fylke Prosjekt Navn
Akershus

Komplett produkt for overvåkning av luftkvalitet i urbane områder og

industrimiljø.

INNOSENSE AS
Akershus Artificial intelligence based fraud prevention in digital advertising TARGET CIRCLE AS
Akershus reTyre - Specially developed zippers for use in extreme outdoor conditions TECHNIUM AS
Buskerud Digitalisert støymålingsnettverk med avanserte kundetjenester NORSONIC AS
Buskerud UPSKILL CONEXUS AS
Buskerud Bionedbrytbar Plast i Krevende Applikasjoner FORM-TEK AS
Hordaland Digital Bolt Tension Monitoring VERITRACK AS
Hordaland RoboDecom – New robotic technology based solutions for decommissioning in Norway and abroad BERGEN ROBOTICS AS
Hordaland AXL as a therapeutic target in fibrosis; biology and biomarkers BERGENBIO ASA
Hordaland Real-time detection of weak snow layer using a ski mounted miniaturized ground penetrating radar and machine learning THINK OUTSIDE AS
Møre og Romsdal Marine Process Industry 4.0 (Mar 4.0) GC RIEBER OILS AS
Møre og Romsdal Currence Warehouse Robots - Mobile roboter til bruk i vareplukk på lager KURANT UTVIKLING AS
Oppland Superior fatigue stressed chassis components RAUFOSS TECHNOLOGY AS
Oppland Low Lead Brass for Sustainable Community Development ISIFLO AS
Oppland SKI ALIVE - Digital plattform for skiproduksjon MADSHUS AS
Oppland Aluminium Extrusions for Coated Automotive Components BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS
Oslo PAHssion- Industrial efforts towards zero emissions of PAH ELKEM ASA
Oslo Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft N2 APPLIED AS
Oslo HyForge(TM) - Low Pressure Casting material: a game changer towards high quality and cost- effective forging HYDRO ALUMINIUM AS
Oslo Smart Spectral City: New urban mapping products based on combined airborne hyperspectral imagery and lidar. TERRATEC AS
Oslo New HOPE for patients with multiple sclerosis NEXTERA AS
Oslo INSIGHT Eliminating unnecessary blindness among diabetes patients by affordable automatic retinal diagnostics OIVI AS
Oslo Accelerated development of therapies for age-related diseases through a more precise measurement of biological age in humans AGE LABS AS
Oslo Smart Bolighandel VENDU AS
Oslo Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka Norsk Hydro ASA
Oslo Development of a production process for the antibiotic Dalbavancin XELLIA PHARMACEUTICALS AS
Oslo Digital technologies for Intelligent Aluminium Casting Systems HYDRO ALUMINIUM AS
Oslo HoloCare Cloud SOPRA STERIA AS
Oslo Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester ZIVID AS
Rogaland FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken T KVERNELAND & SØNNER AS
Rogaland Tailoring Material Properties through Novel Processing Routes for High-Performance Products KVERNELAND GROUP OPERATIONS NORWAY AS
Rogaland Nytt flertrinns rensekonsept for rent vegvann SKJÆVELAND CEMENTSTØPERI AS
Rogaland Tak til fordrøyning – Verktøykasse for prosjektering og utførelse MULTIBLOKK AS
Telemark SAM – Self Adapting Model-based system for Process Autonomy BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS
Troms Bioactive wound healing dressing with beta-glucan for treatment of hard-to-heal wounds BIOTEC BETAGLUCANS AS
Trøndelag Development of a new High Efficiency Silicon grade for use in the silicone value chain ELKEM ASA SILICON MATERIALS TRONDHEIM
Trøndelag Autonom maskinering av dype komplekse hull SANDVIK TEENESS AS
Trøndelag Nisonic P100 – Non-invasive device for detection of increased ICP using ultrasound NISONIC AS
Trøndelag En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak MESTER TAK AS
Trøndelag Autonomous icing protection solution for unmanned aircraft rotors UBIQ AEROSPACE AS
Trøndelag Utvikling av en innovativ teknologiplattform for mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter VECTRON BIOSOLUTIONS AS
Trøndelag Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens NOEN AS
Vest-Agder An innovative machine for digitalization of shotcrete operations in tunnelling with real-time process control and 3D mapping. ANDERSEN MEK VERKSTED AS
Vestfold Real time, multiscale digital twin as decision support for adaptive welding robots WELMAX AS
Vestfold Acoustic sensors for high speed wireless underwater communication KONGSBERG MARITIME AS AVD STRANDPROMENADEN HORTEN
Vestfold BioAlert; Impedimetrisk biosensor for peroperativ deteksjon av organpatologi SENSOCURE AS
Østfold Bio-active compounds from spruce BORREGAARD AS
Østfold Clinical assessment of plasma Calprotectin as a marker for sepsis GENTIAN AS
Østfold

Smart, transparent and sustainable food supply chains

BRYNILD GRUPPEN AS

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.