Trygg mat - vårt ansvar

Kombinasjonen kunnskap, regelverk, tilsyn og produksjon gjør at det stort sett er trygt å spise mat i Norge. Men, verden er i stadig endring, så det er behov for stadig ny kunnskap for å sikre forbrukerne trygg mat også i fremtiden.

Det er mange ledd i kjeden mellom matproduksjonen og middagsbordet. Nye matvarer, ingredienser, produksjonsmetoder, handel med mat over landegrensene og endrede matvaner gir nye utfordringer. Samtidig skal det være enkelt for forbrukerne å ta informerte valg om hva som er trygt og sunt å spise. Men hvordan skal de finne frem i jungelen av aktører og råd?

Den 7. april arrangerer Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, i samarbeid med Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet konferansen Trygg mat – vårt ansvar på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Se program og meld deg på her.

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Solerød, mobil 952 13 880 eller e-post: mso@forskningsradet.no