Forskningsrådet vil mobilisere i nord

DEMO 2000 oppfordrer leverandørindustrien i Nord-Norge til å søke midler til demonstrasjon av ny olje- og gassteknologi.

FoU-programmet DEMO 2000 i Forskningsrådet, ønsker at flere bedrifter i de nordligste fylkene utvikler utstyr til olje og gassindustrien. 

-Vi mener at industrien i Nord-Norge har mye å bidra med i petroleumsnæringen. Gjennom DEMO 2000 vil vi hjelpe bedriftene til å få innpass i landets største næring, sier spesialrådgiver Anders J. Steensen i Forskningsrådet.

Forskningsrådet inviterer til konferanse hos Statoil Forskningssenter i Trondheim 6. juni.

Konferansen vil vise eksempler på vellykkede prosjekter som går, eller har gått med støtte fra DEMO 2000.

Vi får blant annet høre fra: 

  • Scale Protection - "Hva gjorde vi for å kunne levere til Norne?"
  • West Group - "Kontinuerlig boring, noe for nordnorsk industri." West Group har nylig kommet hjem fra OTC i Houston hvor de mottok «OTC Spotlight Award 2013». 
  • NORUT - "Ringvirkninger av oljevirksomheten, Hva kan det bety for lokal industri?"

Hittil har DEMO 2000 hatt for få søknader fra en mulig leverandørindustri i de fem nordligste fylkene. Dette må endres slik at hele landet har en industri som kan levere utstyr og tjenester i petroleumssektoren.

Programmet for konferansen blir variert og vil bestå av innlegg fra oljeselskaper, store leverandører innen petroleum, mindre oppstartsselskaper og fra virkemiddelapparatet knyttet til utvikling av næringslivet.

www.forskningsradet.no/demo2000