Elisabeth Frydenlund er Forskningsrådets nye regionale representant i Hedmark og Oppland

Elisabeth Frydenlund er ansatt som Forskningsrådets regionale representant i Hedmark og Oppland. Frydenlund kommer fra en stilling som næringspolitisk rådgiver i Eidsiva Energi. Hun har tidligere vært avdelingsleder i Hedmark Kunnskapspark, forskningskoordinator i ProSus ved Senter for utvikling og miljø (Universitetet i Oslo) og rådgiver ved FN-kontoret i Wien.

Forskningsrådets regionale representanter arbeider for å fremme forskning, utvikling og innovasjon i regionene. De regionale representantene er aktivt med i regionale partnerskap for å styrke FoU-satsingen i regionen, legger til rette for samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer og synliggjør resultater av forskning i regionene.

- Jeg gleder meg til å jobbe med kunnskapsmiljøene i Hedmark og Oppland, sier Frydenlund. På denne måten kan Forskningsrådet stimulere næringsliv og offentlig sektor til å satse mer på FoU, og til å ta i bruk resultater fra forskning i sitt innovasjonsarbeid. Vi kan hjelpe til med å finne aktuelle FoU- partnere, enten det dreier seg om universiteter og høyskoler i regionen eller andre steder, nasjonalt og internasjonalt. Vi kan også veilede om hvilke av våre virkemidler som passer for miljøenes behov.


Forskningsrådets representanter er til stede i hele Norge med 13 regionkontorer og har kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer. Dette gir bedrifter og forskningsmiljøer lokal tilgang til strategiske rådgivere med unik kompetanse om finansieringsmuligheter i EU, Forskningsrådets ulike programmer og andre mulige finansieringskilder for regionen.

Frydenlund begynte i stillingen den 1. april 2013 og vil ha kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontor på Hamar og Lillehammer.

Kontaktperson:          

Forskningsrådet
Regional representant Elisabeth Frydenlund
Mobil: 95 98 13 07
E-post: efr@forskningsradet.no