Genteknologien inntar juleplantene

Frodige julestjerner pynter mange norske julestuer. Ved å ta i bruk genteknologi kan vi snart få julestjerner som er produsert uten bruk av miljø- og helseskadelig sprøyting.

Julestjerner er egentlig store busker som i naturen gjerne blir 4-5 meter høye. I den vestlige verden er produksjon av julestjerner som dektorplanter stor industri. Sesongen er kort, og mye skal klaffe for å ha plantene på markedet til sesongen.

For å få fram de kompakte og fargesterke plantene vi ønsker å pynte med til jul, bruker produsentene både kjemiske midler, lys og temperatur for å regulere veksten. Bare i Norge brukes det i dag sprøytemidler for mange millioner norske kroner i julestjerneproduksjon. Slike kjemiske veksthemmere kan være skadelige både for helse og miljø.

Julestjerneforskning

Forskere på Bioforsk Plantehelse har siden 2010 jobbet for å finne bedre måter å få fram julestjerner i stueplantestørrelse. De har tatt i bruk genteknologi som etter hvert er blitt en stadig mer aktuell metode for å oppnå ønsket resultat i plantedyrkingen. Prosjektet støttes av Forskningsrådets program Bionær som skal bidra til bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer.

– Med genteknologiske verktøy har vi funnet fram til en produksjonsmetode som er både kostnadseffektiv og miljøvennlig, og heller ikke helseskadelig for mennesker slik sprøytemidlene er, forteller forsker Jihong Liu Clarke som leder arbeidet. Nå er en vitenskapelig artikkel om hvordan en isteden kan bruke genteknologi til å oppnå ønsket plantehøyde, akseptert i tidskriftet PLoS One.

Ved å hemme et veksthormon i planten, blir veksten mer kompakt. De har gjort planten steril slik at den ikke produserer pollen og framkaller allergi hos mennesker. Og de har fjernet det antibakterielle hjelpegenet som ble brukt innledningsvis i prosessen, slik at planten ikke vil ha skadevirkning i naturen når den kasseres etter jul.

Klar for markedet

– Foreløpig finnes ikke våre julestjerner i butikken, men vi har produsert dem i veksthus på Ås, og de blir flotte, sier Jihong Liu Clarke. Hun håper at produsentene i framtiden vil gripe den nye muligheten til kostnadseffektiv og miljøvennlig julestjerneproduksjon. Men først må den genmodifiserte planten godtkjennes av myndighetene.

Jihong Liu Clarke kommer opprinnelig fra Kina, men har vært i Norge siden 1997 og pynter gjerne med julestjerner til jul.

Vitenskapelig artikkel:
PLoS One. Islam et al. 2012. Artikkeler ble akseptert 2. november 2012 og publiseres tidlig i 2013.