Verdensledende fysikkmiljøer i Trondheim

Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket av en internasjonal komité. Noen grupper er verdensledende på sine felt. To av disse ligger i Trondheim.

 Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

45 forskningsgrupper er evaluert. Ca 15 % av gruppene får toppkarakter. De to gruppene ved NTNU som fikk stempelet ”excellent” er:

  • Biofysisk og medisinsk teknologi
  • Teoretisk faststoff-fysikk

Komiteen mener gruppene har en internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning og for det norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og overbevisende strategiske planer.

 - Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

 Les mer på Forskningsrådets nettsider .

Kontaktpersoner:

  1. Biofysisk og medisinsk teknologi, Institutt for fysikk, NTNU:Bjørn Torger Stokke, tlf. 73 59 34 34, mobil 924 92 027, bjorn.stokke@phys.ntnu.no
  2.  Teoretisk faststoff-fysikk, Institutt for fysikk, NTNU:Instituttleder Asle Sudbø, tlf 73 59 34 03, mob 404 85 727, asle.sudbo@ntnu.no
  3.  Norges forskningsråd:Anders Hanneborg, 22 03 74 88, mobil 93 05 93 04, aha@forskningsradet.no