Sjøsatte overvåkningsfarkost

Forskingsminister Tora Aasland benyttet anledningen etter den offisielle åpningen av Forskningsdagene 2010 til å sjøsette et lite, hypermoderne overvåkningsfartøy i Byfjorden i Bergen.

Fartøyet er et av seks fjernstyrte små forskingsfarkoster som skal overvåke Nord-Atlanteren i årene fremover.

- Dette er en milepæl for norsk havforskning, sa professor Peter Haugan ved Universitetet i Bergen, som hadde invitert statsråden ut på en blåsende tur på fjorden.

Varsler klimapåvirkninger

Farkostene, som er finansiert av Forskningsrådets nasjonale satsing for forskningsinfrastruktur, skal trafikkere den nordatlantiske strømmen langs norskekysten og  polhavet. Undervannsflyene er progammert til å bevege seg i bestemte baner under vann, ned til 1000 meter. Vel oppe ved overflaten sender flyet fra seg måleresultatene for blant annet temperatur, saltinnhold og oksygeninnhold.

Dataene hjelper forskerne å forstå hvordan Golfstrømmen endrer seg og hvordan dette påvirker klimaet vårt og fiskeriene langs kysten og inn i Barentshavet. 

Norge leder an

 - Jeg har store forventninger til den forskningen dette fartøyet skal være en del av. Investeringen i et slikt overvåkningssystem for de nordlige havområdene er en del av klimasatsingen vår, og har allerede vakt internasjonal interesse, sa Aasland.

Undervannsfarkostene er utstyrt med avanserte måleinstrumenter og radiosendere, og skal skaffe forskerne grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning.