Kvinnene overtar ved CERN

8. mars kommer CERN i Sveits til å ha flest mulig av sine kvinnelige forskere og ansatte på jobb samtidig, for å vise hvilken betydning kvinner har for fysikkfaget og partikkelfysikken spesielt.

Halve ingeniørstaben som har overoppsyn med akselleratoren Large Hadron Collider, er kvinner. Flest mulig av dem skal være på jobb samtidig i kontrollrommet mandag. Fra denne siden http://internationalwomensday.web.cern.ch/internationalwomensday/  (lenke også lagt separat i PM) går det mandag an å følge det som skjer i kontrollrommet direkte via kamera.

Stadig flere kvinner

Over alt hvor eksperimentering foregår ved CERN, og i laboratoriets ledelse, IT-avdelingen og alle øvrige avdelinger, ansettes kvinner i stadig større grad.

 Det kan se ut som fysikk er menns domene, men i virkeligheten er det ikke sånn. Kvinner har rett og slett mange og fremtredende roller. - Ved CERN, som tilfellet er innenfor partikkelfysikken verden over, er talent det eneste som betyr noe. Kjønn, avstamning eller religiøs identitet spiller ingen rolle når vi ser etter folk som egner seg for oppgavene, understreker generaldirektøren ved kjempelaboratoriet i Sveits, Rolf Heuer.

Nysgjerrig på naturvitenskap

Derfor vil CERN benytte kvinnedagen til å sende en klar melding til alle jenter og unge kvinner som er interessert i naturvitenskap og ingeniørvitenskap, om at partikkelfysikk nettopp kan være faget for dem. - Den fremste egenskapen en forsker kan ha, er nysgjerrighet. Det er en egenskap som ligger til hele menneskeheten, og hos alle som arbeider ved CERN. Menn og kvinner kommer hit fra over alt i verden for å drive forskningen sin videre. Mangfoldigheten det gir oss er en av CERNs sterkeste fortrinn, mener Heuer.