Thon er en mann for framtiden

-Det gjør stort inntrykk at Olav Thon vil gi betydelige pengegaver til forskning, sier adm dir Arvid Hallén i Forskningsrådet. Gaver i denne størrelsesorden kan ha stor betydning og bidra til å utløse mer av det store potensial som ligger i våre forskningsmiljøer.

Vi har de siste årene vært nødt til å avslå mange svært gode søknader, slik at det er mange muligheter til god anvendelse for økte midler. Utstyrsbehovene kan også være et interessant investeringsområde. Forskningsrådet stiller gjerne vår kompetanse til disposisjon med tanke på hvordan midlene kan brukes.

 

Gaven synliggjør også at private kan finansiere grunnleggende forskning, noe det ikke har vært tradisjon for i Norge. Med sine visjoner for langsiktige investeringer i grunnleggende forskning, viser Thon at han er en mann for framtiden, sier Hallén. I dag gleder vi oss stort sammen med alle andre som er opptatt av hvordan norsk forskning skal utvikle seg og bidra til å løse utfordringer for samfunnet, både nasjonalt og globalt.