Forskningsrådet foreslår tiltakspakke

Ekstra bevilgninger til forskning kan realisere prosjekter med effekter for blant annet næringsliv, miljø og sysselsetting. Det skriver Forskningsrådet i sitt innspill til tiltakspakke mot konjunkturnedgangen.

- Vi må unngå at bedriftene reduserer forskningsaktiviteten og svekker sitt grunnlag for fremtidig verdiskaping, sier adm dir. Arvid Hallén i Forskningsrådet. I sitt brev til regjeringen peker Rådet på at man kan benytte nedgangen til å bygge kompetanse i næringslivet og utsatte forskningsinstitusjoner.  

 

- Gjennom våre forslag vil vi bidra til å sikre kompetansen som ligger i forsknings- institusjoner og bedrifter som står utsatt til i konjunkturnedgangen, fortsetter Hallén. Kritisk kompetanse må ikke bli borte, tidligere erfaring viser nettopp at det tar lang tid å bygge opp igjen kompetansemiljøer som oppløses. Dessuten kan forslagene bidra til sysselsettingsgevinster på kort sikt gjennom investeringer i infrastruktur og bygninger. Det er tiltak innen forskningssamarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner, energi/klima og infrastruktur og bygg innen forskning som foreslås. Noen av våre forslag kan realiseres eller igangsettes med en kort tidshorisont, og er reverserbare, sier Hallén.

 

I brevet forslår Forskningsrådet :

 

  • 100 millioner kroner ekstra til samarbeidprosjekter mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner.
  • 175 millioner til økte basisbevilgninger til de næringsrettede instituttene, f eks SINTEF. Forskningsinstitutter som har særlig stor andel av sin inntekt fra samarbeid med konkurranseutsatt, eksportrettet næringsliv vil merke nedgangen tydelig. Konsekvensene vil kunne bli oppsigelser og tap av viktig kompetanse
  • 130 millioner til stipender særlig rettet mot realfag
  • 200-800 millioner til laboratorier og bygg. Forskningsrådet har en liste over prioriterte prosjekter av nasjonal karakter som vil styrke norsk forskning og ha stor samfunnsbetydning. Flere av prosjektene vil medføre anleggsvirksomhet og leveranser som kan gi økt aktivitet i flere bransjer over hele landet. Noen prosjekter kan realiseres på svært kort sikt
  • 150 millioner ekstra til demonstrasjonsprosjekter for offshore fornybar energi.  Dette er særlig viktig for å bidra til at lovende nye løsninger kan bevege seg fra laboratorium til marked.
  • Øke bevilgingene med 100 millioner ekstra til oljerelatert forskning. Vil bidra til å gjennomføringen av viktige industriprosjekter med en vesentlig sysselsettingseffekt.

 

I tillegg foreslås det å bruke penger på opprustning av utidsmessige laboratorier og viktige bygninger på forskningsinstitusjonene. Her kan økte bevilgninger raskt omsettes i konkrete prosjekter, på linje med tilsvarende oppgradering av skoler, barnehager og andre offentlige bygninger.