Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Vedlegg

Porteføljen har ansvar for følgende fire budsjettformål (forskningsprogrammer):

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) – programplan.pdf

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) – programplan.pdf

Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA) – programplan.pdf

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) – programplan.pdf