Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Vedlegg

Porteføljen har ansvar for følgende fire budsjettformål (forskningsprogrammer):

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) – programplan.pdf

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) – programplan.pdf

Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA) – programplan.pdf

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) – programplan.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 06.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.