Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Overordnede mål og prioriteringer

De overordnede målene til VELKUSAM-porteføljen tar utgangspunkt i Forskningsrådets reviderte strategi (2020). Strategiens målbilde består av tre mål og fem strategiske forskningsområder. Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en forutsetning for å oppnå målene og bidra til de strategiske områdene.

Oversikt over Norges Forskningsråds sine strategiske områder

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 06.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.