Porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Overordnede mål og prioriteringer

De overordnede målene til VELKUSAM-porteføljen tar utgangspunkt i Forskningsrådets reviderte strategi (2020). Strategiens målbilde består av tre mål og fem strategiske forskningsområder. Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en forutsetning for å oppnå målene og bidra til de strategiske områdene.

image7hweh.png