Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Statistikk og vurdering av VELKUSAM-porteføljen

Analysen gjennomgår tematisk sammensetning og trekk ved fag, anvendelsesområder, FoU verdikjede og nasjonal og internasjonal arbeidsdeling for både prosjekter bevilget gjennom VELKUSAMs budsjettformål (målrettet innsats) og samlet innsats i Forskningsrådet (som inkluderer relevante prosjekter bevilget av andre porteføljestyrer), og vurderer dette opp mot, for 2021, gjeldende mål og delmål, porteføljehensyn og investeringer. Diagrammet under viser revidert budsjett for VELKUSAMs temaområder i 2021 og hvordan dette fordeler seg mellom VELKUSAM-styrets egne investeringer (målrettet innsats), investeringer under andre porteføljestyrer (øvrig innsats) og EU.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 07.02 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.