Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Statistikk og vurdering av porteføljen

Analysen gjennomgår tematisk sammensetning og trekk ved fag, anvendelsesområder, FoU verdikjede og nasjonal og internasjonal arbeidsdeling, og vurderer dette opp mot mål og delmål (jf. porteføljeplan 2020), porteføljehensyn og investeringer.

Statistikkgrunnlaget er totalt 737 prosjekter som var aktive i perioden 2018-2020, og inkluderer dermed ikke prosjektene som fikk bevilgning i 2020 da disse ikke blir aktive før i 2021. Unntaket er under kapitelet om tema (3.2) der disse er inkludert i en kvalitativ gjennomgang av porteføljens tematiske sammensetning. 236 (32%) av nevnte 737 prosjekter er finansiert av porteføljens egne midler og dens fire budsjettformål, som investerer strategisk i forskning og temaområder prioritert i porteføljeplan (2020).

Revidert budsjett per år (mill. kr) for de strategiske midlene (kun VELKUSAM), perioden 2018-2020. SYKREFRAVÆR og EVA-PEN ble lagt under VAM f.o.m. 2018. VAMs nedgang i 2019 skyldes overgang mellom programperioder.

Andre porteføljer i Forskningsrådet, og EU, investerer også i forskning innenfor velferd, samfunn og kultur, men ikke nødvendigvis slik VELKUSAM har prioritert strategisk – dette er spesielt gjeldende for kulturfeltet, som mottar en betraktelig større andel midler gjennom porteføljen for Humaniora og samfunnsvitenskap.

Investeringer i 2020 på VELKUSAM-porteføljens tematiske områder fordelt mellom VELKUSAM;, andre porteføljer i Forskningsrådet og EU.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 11.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.