Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Vurderinger av fornyet innsats

Basert på analysens gjennomgang foreslås eksempler på fornyet innsats relatert til tema, fag, anvendelse og internasjonalisering.

Fornyet innsats tema

 • Arbeidshelse og arbeidsplassforskning, bruk av RCT og intervensjon
 • Digitalisering og kompetanse i arbeidsmarked og arbeidsliv, teknologisk - og grønn omstilling
 • Digitalisering/teknologi i medie- og kultursektoren

Fornyet innsats fag

 • Porteføljen som helhet: Økt tverrfaglighet - dvs. på tvers av fagområder
 • Porteføljen som helhet: Økt innslag av rettsvitenskap og humaniora, helse og medisin -etterspørre dette særskilt
 • Særlig innenfor tjenesteforskningen: Medisin- og helsefag prioriteres – i samarbeid med samfunnsvitenskap og andre

Fornyet innsats anvendelse

 • Vurderes etter gjennomføring av VAMs KSP-utlysning:
 • Har forskningen fått nye brukere og nye partnere?
 • Når forskningen ut til andre gjennom bruk av kompetanse- og samarbeidsprosjekter?

Fornyet innsats internasjonalisering

 • Stimulere til at flere av miljøene i porteføljen gjør seg gjeldende i Horisont Europa
 • Vurdere behov for arbeidsdeling mellom porteføljen og Horisont Europa, og bidra i strategisk arbeid
 • Øke midlene til internasjonalisering i porteføljen og vurdere nye investeringsmuligheter