Porteføljeanalysen for Velferd, kultur og samfunn

Trender som påvirker investeringsvalg

VELKUSAM-porteføljen er svært bred og sammensatt når det gjelder forskningstemaer og omfatter mange typer kunnskapsproduksjon. Satsingene som ligger til grunn baseres på en rekke forsknings og sektorpolitiske ambisjoner om samfunnets håndtering av sentrale samfunnsutfordringer knyttet
til velferd, arbeidsliv og -marked, migrasjon og integrering, velferdstjenester, kultur, media og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling.