Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2022
(mill. kr)

Planlagt 2023
(mill. kr)

Planlagt 2024
(mill. kr)

Tiltak A

1. Et bredt og samfunnsrelevant kunnskapsgrunnlag gjør politikk og forvaltning, arbeidsliv og sivilsamfunn bedre i stand til å håndtere samfunnsutfordringer

FP

KSP

OFFPHD

IPO

148,2 VAM

 

38,5 HELSE-VEL

 

52,5 SAMKUL

148 VAM

 

36,5 HELSE-VEL

 

49,5 SAMKUL

134 VAM

 

36,5 HELSE-VEL

 

49,5 SAMKUL

 

2. Effektive og kunnskapsbaserte sektorer på porteføljens områder

KSP, OFFPHD, IPO

 

 

 

 

3. Kompetanse og kapasitet er styrket på strategiske [svake] forskningsområder

FP

KSP

IPO

 

 

 

 

4. Sterke, bærekraftige forskningsmiljøer på internasjonalt nivå. Forskningens internasjonale orientering og -samarbeid er styrket

FP

KOS (utenlands-stipend, gjesteforsker), internasjonale fellesutlysninger

 

 

 

 

 

5. Humaniora- og kulturdimensjoner, samt retts­vitenskapelige perspektiver, er vel integrert

FP, KSP

 

 

 

 

(tallene er samlet budsjett for hvert budsjettformål det aktuelle året, her ikke spesifisert på den enkelte søknadstype)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.