Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Tiltaksplan

 

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021 (mill. kr)

Planlagt 2022
(mill. kr)

Planlagt 2023
(mill. kr)

Tiltak A

1. Et bredt og samfunnsrelevant kunnskapsgrunnlag gjør politikk og forvaltning, arbeidsliv og sivilsamfunn bedre i stand til å håndtere samfunnsutfordringer

2. Effektive og kunnskapsbaserte sektorer på porteføljens områder

3. Kompetanse og kapasitet er styrket på strategiske [svake] forskningsområder

4. Sterke, bærekraftige forskningsmiljøer på internasjonalt nivå. Forskningens internasjonale orientering og -samarbeid er styrket

Humaniora- og kulturdimensjoner, samt rettsvitenskapelige perspektiver, er vel integrert

FP

KSP, 

offentlig sektor ph.d., 

IPO

KSP, OFFPHD, IPO
FP

KSP

IPOFP, 

KOS (utenlands-stip, gjesteforsk)

FP, KSP

203,5 VAM

40 HELSE-VEL 

50 SAMKUL

202 VAM

40 HELSE-VEL

50 SAMKUL

160 VAM

40 HELSE-VEL

50 SAMKUL

(tallene er samlet budsjett for hvert budsjettformål det aktuelle året, her ikke spesifisert på den enkelte søknadstype)