Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Oversikt over kommende utlysninger

 

 

 

 

660 mill. kr

År

Søknadstype

Hovedtema

Deltema

Øk. ramme

2022

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

94 mill. kr

2022

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

60 mill. kr

2022

KSP

Kultur og samfunnsutvikling

Klimaomstilling og -tilpasning (fellesutlysn.)

3 mill. kr (80 + totalt)

2022

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

7 mill. kr

2022

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2022

FP

Kultur og samfunnsutvikling

Teknologi og kultur

48 mill. kr

2023

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

92 mill. kr

2023

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

60 mill. kr

2023

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

7 mill. kr[1]

2023

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2023

FP

Kultur og samfunnsutvikling

Kulturell endring og kulturelt mangfold

48 mill. kr

2024

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

88 mill. kr

2024

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

50 mill. kr

2024

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2024

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

7 mill. kr

2024

FP

Kultur og samfunnsutvikling

Menneske og natur

48 mill. kr

løpende KoS-utlysninger

 

 

 

9 mill. kr

 

 

[1] 7 mill. kr til IPO bevilges i porteføljestyret for HELSE

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 20.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.