Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Oversikt over kommende (2021) og planlagte (2022 og 2023) utlysninger

 

År

Søknadstype

Hovedtema

Deltema

Øk. ramme

2021

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid 

 

166 mill. kr

2021

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

66 mill. kr

2021

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2021

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

3 mill. kr

2021

FP

Kultur og samfunnsutvikling 

Menneske og natur

50 mill. kr

2022

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid 

 

166 mill. kr

2022

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

66 mill. kr

2022

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2022 

FP

Kultur og samfunnsutvikling

Teknologi og materialitet

50 mill. kr

2022

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

3 mill. kr

2023

FP

Velferd, velferdstjenester og arbeid 

 

116 mill. kr

2023

KSP

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

66 mill. kr

2023

IPO

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

11 mill. kr

2023

FP

Kultur og samfunnsutvikling

Kulturell endring og kulturelt mangfold

50 mill. kr

2023

OFFPHD

Velferd, velferdstjenester og arbeid

 

3 mill. kr

løpende KoS-utlysninger

     

9 mill. kr

       

847 mill. kr